FANDOM


Natural Talent cải thiện tốc độ cast kĩ năng của hầu hết Warframe .

Chỉ số

Rank Effect  Cost Conclave
0 +12.5% 6 C3
1 +25% 7 C3
2 +37.5% 8 C6
3 +50% 9 C10

Ghi chú

  • Mod này ảnh hưởng đến cast animation của hầu hết các kĩ năng, bao gồm cả sức mạnh Focus.
    • Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến tốc độ tấn công của Blade Storm hoặc Peacemaker.
  • Cách tính toán cho thời gian cast là (Thời gian cơ bản) / (1.00 + Tốc độ cộng thêm). Tại rank tối đa, giảm ~33% thời gian cast.
  • Mod này cộng dồn với Speed DriftEmber Accelerant.

Gợi ý

  • Phối hợp tốt vớiFleeting Expertise, StreamlineFlow, lượng dùng năng lượng giảm (và/hoặc tăng lượng trữ năng lượng) khuyến khích sử dụng các kĩ năng dễ dàng sử dụng liên tục như Desecrate.
  • Mod này rất hữu dụng cho các kĩ năng có thời gian cast dài, như Nekros Shadows of the Dead hoặc Mag Crush.

Khác

  • Natural Talent lần đầu tiên được leak vào Update 10.0 và được sử dụng với hiệu ứng tối đa là +100% tốc độ cast. Nó đã được thu hồi ngay sau đó và phát hành lại vào Update 12.0, hiệu ứng giảm .

Gallery

Patch History

See also


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.