FANDOM


Ngoài việc mua một món đồ trong Market, một phần lớn các vật phẩm có thể tìm được trông qua phần thưởng của nhiệm vụ. Đa số sẽ được ngẫu nhiên chọn lựa theo một bảng gọi là Drop Table tùy thuộc vào dạng nhiệm vụTile Sets. Phần lớn các phần thưởng của nhiệm vụ sẽ tồn tại dưới dạng bản vẽ (Blueprints) hoặc một phần của nó và yêu cầu người chơi phải tìm nguyên liệu để chế tạo bản vẽ tại Foundry.

Orokin Void

Bài viết chính: Orokin Void/ByMissions Orokin Void/ByRewards

Orokin Void là một loại bản đồ và có chứa nhiều loại nhiệm vụ khác nhau tại Orokin Tile Sets. Các nhiệm vụ này là chỗ để tìm thấy các đồ Prime như Warframes hoặc vũ khí. Phần thưởng có thể tìm thấy đặc trưng tại đây là Prime, Forma Forma, DEVoid Key Void Key etc.

Orokin Derelict

Bài viết chính: Orokin Derelict

Giống như Orokin Void, Orokin Derelict cũng có phần thưởng là Prime. Tuy nhiên chỗ này lại có ít kiểu nhiệm vụ hơn và diễn ra ở Derelict Tile Sets với Infested là loại quái chính. Phần thưởng có thể tìm thấy đặc trưng tại đây là Prime, DEVoid Key Void Keys etc.

Orokin Derelict cũng có một kho báu gọi là Orokin Vault, nếu mở khóa được chỗ này người chơi có thể nhận được Corrupted Mod sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Daily Tribute

Bài viết chính: Daily Tribute

Daily Tribute là một dạng xổ số xuất hiện khi người chơi đăng nhập vào game lần đầu tiên trong ngày. Phần thưởng có thể dao động ví dụ như boosters and Resources etc.

Alerts

Bài viết chính: Alerts

Alerts là các loại nhiệm vụ đặc biệt được đưa ra từ Lotus với phần thưởng cố định được báo trước khi làm. Phần thưởng có thể là OrokinCatalyst64 Orokin Catalyst , OrokinReactor64 Orokin Reactor etc.

Invasions

Bài viết chính: Invasion

Invasion là kiểu nhiệm vụ cho phép người chơi chọn phe IconGrineerBGrineer hoặc IconCorpusBCorpus. Sau khi hoàn thành đủ 3 lần theo yêu cầu thì khi kết thúc Invasion nguười chơi sẽ nhận được nguyên liệu Research như DetoniteInjector64 Detonite Injector, Fieldron64 FieldronMutagenMass64 Mutagen Mass, ngoài ra còn các vật phẩm hiếm như OrokinReactor64 Orokin Reactor.

Infested Outbreaks yêu cầu người chơi giúp đỡ kẻ thù chống lại sự lây lan của Infested. Để có thể nhận được phần thưởng thì người chơi phải làm đủ 3 lần và đợi nó kết thúc.

Nightmare Mode

Bài viết chính: Nightmare Mode

Nightmare xuất hiện một cách ngẫu nhiên trên một hành tinh đã hoàn tất mở hết tất cả các node. Các loại nhiệm vụ này thường có hiệu ứng gây hại như rút energy, rút máu, giảm lực hút, etc. Phần thưởng là mod 2 chỉ số Nightmare Mods.

Standard Missions

  • Rescue sẽ thưởng người chơi Specter blueprint khi hoàn thành.
  • Survival sẽ thưởng người chơi Mods hoặc blueprint mỗi 5 phút.
  • Excavation sẽ thưởng người chơi Mods hoặc blueprint mỗi khi thành công bảo vệ máy khoan.
  • Defense sẽ thưởng người chơi Mods hoặc blueprint mỗi 5 wave.
  • Interception sẽ thưởng người chơi Mods hoặc blueprint mỗi round, và có thể xuất hiện phần thưởng đặc biệt mỗi 4 rounds.

Xem thêm

  • Baro Ki'Teer - Thương nhân từ Void sẽ đổi đồ vật cho bạn và bạn phải dùng Ducats.
  • Syndicates - Phe phái mà ngời chơi có thể tìm được các trang bị đặc biệt bằng cách đổi Standings.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.