FANDOM


Mind Freak là một mod bổ trợ cho Warframe( Warframe Augment Mod) cho Nyx khiến cho kẻ thù dưới tác động của Mind Control gây thêm sát thương cho chính đồng đội của mình.

Chỉ số

Cấp Tăng sát thương Hao tổn Conclave
0 200% 6 C5
1 300% 7 C5
2 400% 8 C8
3 500% 9 C10

Acquisition

  • Mod này có thể mua được bằng cách đạt tới cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc cấp bậc Flawless của New Loka, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Lượng sát thương được nhân lên thì tỉ lệ thuận với sát thương của sức mạnh(Power Strength).
  • Vì một vài vấn đề liên quan đến hệ thống AI đối với những mục tiêu rơi vào sự điều khiển của Mind Control(trừ một phần lớn các Infested vẫn hoạt động bình thường)nên mục tiêu sẽ trở nên bị lỗi, từ chối dùng vũ khí và không hộ tống bạn dù bạn đang bị tấn công. Việc này làm giảm hoàn toàn sự hữu dụng của mod. Có thể tạm sửa lỗi này bằng cách nhảy vào một cái thùng hoặc những nơi mà kẻ địch không thể tấn công bạn, việc này sẽ đặt lại các AI khiến chúng tự chọn mục tiêu.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.