FANDOM


Metal Auger tăng Punch Through cho súng trường.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 0.4 10 C5
1 0.7 11 C5
2 1.1 12 C6
3 1.4 13 C8
4 1.8 14 C9
5 2.1 15 C10
Body Units Punctured
Punch Through +0.4 +0.7 +1.1 +1.4 +1.8 +2.1
Humanoid 0 1 1-2 2 2-3 3
Quadruped 0 0 0-1 1 1 1-2

Dữ liệu có thể khác nhau do chênh lệch chiều rộng của tư thế đối kháng.

Ghi chú

  • Mod này cho phép vũ khí xuyên bắn(xuyên qua) qua mục tiêu và các vật thể rắn đến độ sau được liệt kê bằng mét.
  • Gia tăng thực tế là +0.35 mỗi level, số được làm tròn lên, giống như với aura mod Dead Eye .
  • Có thể kết hợp với Shred để có tối đa 3.3 Punch Through và +30% tốc độ bắt. 
    • Mặc dù Shred hiệu quả hơn do chi phí thấp hơn, Metal Auger có thể sử dụng để tăng tốc độ bắn mà không có hiệu quả không mong muốn. 

Khác

  • Trước Update 11.0, mod này từng cung cấp Punch-through với giá trị +0.1 mỗi level.
  • auger là một loại mũi khoan dùng để nhanh chóng khoan qua các vật liệu.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.