FANDOM


Thuật ngữ "Maximization" được sử dụng để miêu tả những chỉ số tối đa mà cơ chế trò chơi hiện nay có thể đạt được bằng cách sử dụng mod và kỹ năng/buff của Warframe.

Thường thì chúng ta không thể nâng hết tất cả các chỉ số lên mức cao nhất cùng một lúc nên bài viết này sẽ chỉ chia ra từng loại.

Để có thể tối đa một chỉ số của trang bị thì người chơi cần sử dụng mod. Ví dụ như nếu người chơi tập trung nâng Power Strength lên tối đa đối với kỹ năng Sonar thì sẽ không bao giờ có thể đạt Power Efficiency tối đa được. Những hạn chế trong việc nâng điểm vài xài mod cần phải được xem xét kỹ lưỡng để có thể cho ra một bảng nâng cấp tốt nhất.

Chú ý rằng tất cả các chỉ số đều bắt đầu ở 100%.

Một chỉ số được tăng đến +199% sẽ hiển thị trong game là 299%. Trang này chỉ ghi ra chỉ số được cộng thêm chứ không ghi chỉ số tổng cộng hiển thị là bao nhiêu, để chắc chắn là bạn nâng đúng thì nên theo dõi trong Arsenal để xem chỉ số thực sự của nó.

Maximized Power Strength

Energy Conversion Maximized Power Strength

Standard Maximized Power Strength

Cần sử dụng các mod/gear sau đây:


Bị giảm đi khi sử dụng:

Maximized Power Duration

Cần sử dụng các mod/gear sau đây:


Bị giảm đi khi sử dụng:

Maximized Power Range

Cần sử dụng các mod/gear sau đây:


Bị giảm đi khi sử dụng:

Maximized Power Efficiency

Ghi chú: Arsenal chỉ hiển thị tối đa 175% Power Efficiency, bởi vì năng lượng để xài kỹ năng không thể thấp hơn 25%. Tuy nhiên chỉ số thật sự có thể đạt được là 190% Power Efficiency, có thể hỗ trợ cho những kỹ năng bị rút năng lượng từ Power Duration, nếu Power Duration của ngời chơi thấp hơn 100%.

Cần sử dụng các mod/gear sau đây để đạt được +75%:

Ghi chú: Bạn có thể xài một cái Fleeting Expertise rank thấp để không bị vướng cái trừ Power Duration.


Bị giảm đi khi sử dụng:

Multipliers At-A-Glance

Ghi chú: Cái này rất khó hiểu nên để cho ai có kiến thức thì đọc tui sẽ để nguyên văn tiếng anh. Below are easy-to-understand multipliers for maximization to assist players in developing their own builds. Note that these stats take advantage of Arcane versions of alternative helmets, use the "other" calculation when not taking in account these helmets.

 • Power Duration
  • Duration: 3.07x Trinity, 2.92x Volt, 2.82x Other
  • Range: 0.34x
  • Trinity: -5% Health
  • Volt: -5% Shields
 • Power Efficiency
  • Cost: 0.25x
  • Duration: 0.4x to [0.7x Loki/Nyx, 0.6x Banshee, 0.5x Other]
  • Banshee: Possible -5% Aim Glide and Wall Latch duration
  • Loki/Nyx: Possible -5% Armor
 • Power Range
  • Range: 2.75x Mag, 2.65x Loki, 2.50x Other
  • Strength: 0.4x
  • Loki: -5% Health
  • Mag: -5% Shields
 • Power Strength
  • Strength: 3.14x Excalibur/Frost, 3.09x Volt, 2.99x Other
  • Cost: 1.55x
  • Duration: 0.725x
  • Excalibur: -5% Armor
  • Frost: -5% Shields
  • Volt: -5% Aim Glide and Wall Latch duration