FANDOM


Market là nơi mà người chơi sử dụng Credits64 CreditsPlatinum64 Platinum để mua vật phẩm trang trí, Weapons, Warframe, Sentinels, Equipment, Blueprints, etc. Market cũng có cơ chế liên kết tới trang chủ của Warframe để người chơi có thể mua Platinum và Prime Access.

Tất cả các trang bị mua bằng Platinum đều kèm theo một ô túi đồ và Orokin Reactor hoặc Orokin Catalyst.
Để đọc thêm thông tin về bản vẽ hãy theo trang sau Blueprints.

Danh sách phía dưới chỉa bao gồm những mặt hàng cố định trong Market. Những vật phẩm event hoặc thay đổi giá sẽ không thể xem ở đây.

Platinum64 375
Ash
Platinum64 275
AtlasIconNewLook
Platinum64 375
Chroma
Platinum64 225
Ember
Platinum64 375
Frost
Platinum64 325
ArchwingSuitStealth
Platinum64 325
IvaraIconNewLook
Platinum64 200
LimboNewLook
Platinum64 75
Loki
Platinum64 175
Mag2
Platinum64 325
RogueGunslinger
Platinum64 275
Harlequin
Platinum64 375
Nekros
Platinum64 275
NezhaIconNewLook
Platinum64 375
Antimatter
Platinum64 225
Nyx
Platinum64 375
OberonIcon
Platinum64 375
Rhino
Platinum64 225
WarframeAlternateSkinSaryn
Platinum64 300
ValkyrShoot
Platinum64 300
Engineer crop
Platinum64 75
Volt
Platinum64 275
WukongIconNewLook
Platinum64 275
Zephyr

Each Warframe has their own Agile and Noble animations. The prices are the same for all of them.