FANDOM


Malignant Force mod tăng cả Toxin b Toxin sát thương và Status Chance cho súng trường với 15% mỗi rank và tối đa 60% tại rank 3.

Chỉ số

Rank Poison Damage Status Chance Cost Conclave
0 +15% +15% 4 C30
1 +30% +30% 5 C30
2 +45% +45% 6 C40
3 +60% +60% 7 C50

Cách kiếm

  • Trước đó là phần thưởng cho phiên bản đặc biệt khi tham gia The Cicero Crisis, mod này hiện giờ có thể có được bằng cách giết Corrupted Vor trong nhiệm vụ Tower IV Orokin Void .

Ghi chú

  • Mod này có hiệu quả cao hơn so với Infected Clip, level đầu sử dụng mod 4 point trong khi đó cho cộng thêm Status Effect cùng lúc.
  • Mod này tạo hiệu ứng lớn hơn Rifle Aptitude cung cấp, thực thế 2 mod đều yêu cầu năng lượng như nhau , trừ polarity.
  • Mod này có thể kết hợp với High Voltage, Thermite RoundsRime Rounds để đạt đến status chance kết hợp công thêm là 240%. Với Rifle AptitudeHammer Shot, cộng thêm có thể lên tới 295%, gần như gấp 4 lần status chance của vũ khí.

Patch History

See also

Bản mẫu:ToxicMods

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.