FANDOM


Maglev là một Exilus mod tăng thời gian trượt và giảm độ ma sát của Warframe.

Thông số

Rank Trượt Ma sát Điểm mod Conclave
0 +5% -5% 6 C1
1 +10% -10% 7 C1
2 +15% -15% 8 C1
3 +20% -20% 9 C2
4 +25% -25% 10 C2
5 +30% -30% 11 C3

Lưu ý

  • Tốc độ và khoảng cách trượt phụ thuộc vào tốc độ chạy trước khi trượt, vì thế mod này thích hợp để dùng chung với những mod tăng tốc độ chạy như là Rush, Speed Drift.

Ngoài lề

  • Maglev là viết tắt của Magnetic Levitation, một phương pháp sử dụng để đẩy một số phương tiện giao thông với nam châm chứ không dùng bánh xe, trục, vòng bi.

Bộ sưu tập

Media

Warframe Maglev Mod Comparison

Warframe Maglev Mod Comparison

Bên trái: không Mod - Bên phải: dùng Mod

Xem thêm

  • Cunning Drift, một Exilus mod tăng thời gian trượt, giảm độ ma sát và tăng Power Range của Warframe.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.