FANDOM


Loot Detector là một Aura giúp thêm khả năng phát hiện Tài nguyên, Hòm đựng đồ và những xác chết lục đồ được (chỉ xuất hiện trong những map có điều kiện nguy hiểm) trên mini-map, và cả Huy chương lấy được trong Syndicate AlertResource Cache trong các nhiệm vụ Sabotage. Mod không hiện lên Tủ khóa và Bản vẽ.

Loot Detector sẽ đánh dấu các loại mod bằng ánh sáng vàng, có thể nhìn qua tường và các loại môi trường. Khoảng cách hiệu ứng tùy thuộc vào rank của mod.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod
0 +5m -2*
1 +10m -3*
2 +15m -4*
3 +20m -5*
4 +25m -6*
5 +30m -7*
* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity.

Cách lấy

  • Sau updateUpdate 10.6, mod này cùng với nhiều mod khác đều có thể lấy qua Transmutation. Điều này xảy ra vì một lỗi khi mà tất cả mod, kể cả những mod chưa được phát hành đều có trong Droptable của Transmutation. De đã sửa lại lỗi này ngay sau đó, và những người lấy được mod qua cách trên đều được giữ mod.
  • Loot Detector lấy được qua lỗi Transmutation trên không thể trade được.
  • Hiện tại mod này có thể lấy được qua alert giống như tất cả mod aura khác.

Lưu ý

  • Khi ở trong nhiệm vụ, các tài nguyên nhặt được sẽ không biến mất khỏi mini-map cho đến khi tất cả người chơi trong team đã nhặt hết.
  • Do chế độ tao map ngẫu nhiên của game, đôi khi người chơi sẽ nhìn thấy hòm đồ nhưng không thể đến được, do chúng đang ở một vị trí nhìn gần nhưng chỉ đến được từ một khu vực khác của bản đồ.
  • Cộng dồn được với Thief's Wit để tăng tầm hoạt động của hiệu ứng lên 72 mét.

Bộ sưu tập

Xem thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.