FANDOM


Lightning Rod tăng khả năng kháng Electrical Damage lên máu và khiên của Warframe.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 4 C3
1 +20% 5 C3
2 +30% 6 C6
3 +40% 7 C9
4 +50% 8 C12
5 +60% 9 C15

Ghi chú

  • Giống các mod kháng khác, giá trị kháng trừ các loại sát thương chống lại health typeshield type của người sử dụng. Trong trường hợp sát thương điện, cả hai đều mặc định là trung lập, cả hai ảnh hưởng lên khiên và máu lên sát thương điện tăng lên +150% khi max rank.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.