FANDOM


The smashing is like music.

PFFT, CRACK.

My machine's striking pin rams the rock in front of me. A rush of bits crumbles from the rock wall and rolls over my boots. I see glinting in the rubble. I like it when it shines, it means I'm serving well. I thrust my shovel in, its plasma blades slicing clean through the chunks. It vibrates so I switch on its inducer and the shiny bits clink on. Then I throw them into the sorter and jump out of the way of the next strike.

PFFT, CRACK.

More rumble, more shining. This is a good day. All of us, shovelling to the beat of the machines. Only a fraction of a cycle left on this rock, days really. I keep thinking,: What will the next rock be like?

PFFT, CRACK.

The Outer Terminus has many rocks. Good rocks, I like it here. I shovel again and jump out of the way of the way of the next smash.

PFFT...

The machines stop and it goes dark. Why have the machines stopped? Why is it dark? A voice reverberates all around, a thundering whisper:

"MERELY FRAMED"

The rock shakes like never before. Gravel rains in the darkness. I choke on the dust and struggle to find my balance on the shifting ground. The voice booms again. It is in the air. It is in the rock. It is in my head.

"MERELY SHAPED THEY ARE CALLED"

My ears ring like sirens. Then I hear new smashing, it is coming from down the tunnel. Not rhythmic smashing, not the music, something else and I do not like it. There are other voices too, screaming voices. They make me think of the way we scream when there is an accident, when one of us gets caught in a sorter. There is much screaming. The voice grows louder.

"THERE WAS NO THEIR MOTHER"

Out of the darkness a new light rounds the distant corner and shines down the tunnel. Our lights do not look like this. It is apart of something big and it moves wildly. Running? Yes, running through our line. Our machines fly up and then slam back down. Miners are smashed and crushed into tiny pieces. I am scared.

I am angry. Why is this happening? Is that an Orokin? No, we serve the Orokin. The Orokin are golden. This is something else. I pick up my shovel.

"THERE WAS NO THEIR FATHER"

The light is close now. I find my footing and grip my shovel like I do when I chip ore. The light sends a machine gun flying at me. I jump but I am too slow. It crashes into my chest and pins my legs to the floor. I try to breath but I cannot breathe. I look up and the light charges toward me. I raise my shovel just before it tramples into me. There's a clink. The light catches itself on my shovel's blade, forcing the shovel's butt deep into the hard ground. The light explodes under its own force. All is black.

For a moment there is silence. I pull on the shovel but it is wedged between the ground and that thing. Then, the shovel pulses like it does when I strike a shiny chunk of ore, without thinking, I flick on the shovels inducer. The voice screams. Everything shakes. I like hearing this scream, I do not know why. I use everything I have left to force the shovel in deeper. The thing reels back. I can feel it running. It is running away.

Everything goes quiet again, so I close my eyes.

***

"Over here. I found one," a wave of pain rushes through my chest, my eyes dart open. There's a light, I try to get out of the way but I cannot move. The light shouts, "hurry, he's not going to last very long."

I try to talk, but a new voice speaks instead, "Doesn't matter, if he can survive that, then they want his sample for the next batch."

They are lifting me onto something. I catch glimpses of shimmering gold.

"This is a bad idea. I mean, would you trust a Grineer soldier?" The figure presses something into my arm and I want to sleep again.

The new voice laughs, "Do we have any other choice?"

Lancers là loại lính cơ bản nhất trong quân đội Grineer. Chúng cầm Grakata và có lúc ném Lựu đạn Plasma. Tuy rằng chúng ném rất ngu, những quả lựu đạn đó có thể dễ dàng tiêu diệt một Warframe. Áo giáp của chúng có màu xanh lục kết hợp xanh dương.

Biểu hiện

 • Lancer sở hữu chiến thuật tấn công cơ bản nhất trò chơi. Chạy và bắn, núp, đánh vào rìa và tận dụng các chỗ nấp.
 • Lancer sẽ nấp ở một chỗ và giơ súng ra khỏi chỗ nấp bắn mù, chính xác kém; (a) cho dù chỗ nấp cao bằng một nửa chúng, (b) khi đứng gần cột, chúng sẽ cầm súng sang một bên, che hết toàn thân.
 • Chúng sẽ có lúc ném lựu đạn, và khi nấp sẽ tăng khả năng ném
 • Đây là loại lính có nhiều khả năng đeo theo Blunt nhất - một chỗ nấp tạm thời khi khu vực chúng đứng trong quá thoáng đãng để tìm chỗ nấp.

Lời khuyên

 • Lancer có thể gây khó dễ cho người mới chơi. Chúng khá trâu với Ferrite Armor, và Grakata bắn nhanh, dễ gây sát thương vào shields. Kết hợp lại khi một tiểu đội xuất hiện trong lúc khu vực bị báo động, chúng sẽ dễ dàng tiêu diệt người mới chơi. Để gây thêm sát thương, súng gây nhiều sát thương Puncture b Puncture và mod tương tự sẽ hữu dụng, hay ngắm vào đầu. Chơi chậm, sử dụng chỗ ẩn nấp, học cách di chuyển, và không cho kẻ địch bật báo động, hay tìm một đội cũng thế.

Ghi chú

 • Chúng sẽ bị thay thế bởi Elite Lancer khi đạt cấp 15.

Thông tin thêm

 • Trước Update 7.8 Lancer cầm Braton.
 • Vào lễ Halloween, chỉ trong Update 10.6, đầu chúng sẽ bị thay bằng các quả bí ngô giận dữ, cho dù Tyl Regor (cũ) nói rằng Grineer đã không tổ chức Halloween từ rất lâu.
 • Vào mùa đông, trong Update 11.5, Lancer mọc thêm sừng tuần lộc.

Chủng lính

Arid Lancer Thông tin chung Thông tin thêm
DesertRifleLancerAvatar
Tileset Grineer Settlement Codex Scan 20
Vũ khí Grakata
Stun Baton
Những đồ khác Tree Green Pigment
Thông số Mod Fusion Core 0.625%
Pressure Point 0.625%
Vitality 0.625%
Diamond Skin 0.281%
Heated Charge 0.281%
Heavy Trauma 0.021%
Iron Phoenix 0.021%
Streamline 0.021%
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 100
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 55
Cấp độ gốc 1

Frontier Lancer Thông tin chung Thông tin thêm
ForestLancer
Tileset Grineer Forest Codex Scan 20
Vũ khí Grakata
Stun Baton
Những đồ khác None
Thông số Mod Fusion Core 0.625%
Pressure Point 0.625%
Vitality 0.625%
Diamond Skin 0.281%
Heated Charge 0.281%
Heavy Trauma 0.021%
Iron Phoenix 0.021%
Streamline 0.021%
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 100
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 55
Cấp độ gốc 1

Drekar Lancer Thông tin chung Thông tin thêm
SeaLabLancer
Tileset Grineer Sealab Codex Scan 20
Vũ khí Grakata
Stun Baton
Những đồ khác None
Thông số Mod Pressure Point 0.938%
Vitality 0.938%
Diamond Skin 0.188%
Heated Charge 0.188%
Mobilize 0.188%
Fusion Core 0.021%
Heavy Trauma 0.021%
Streamline 0.021%
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 100
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc  ???
Cấp độ gốc  ???

{{

Kuva Lancer Thông tin chung Thông tin thêm
FortressRifleLancer
Tileset Kuva Fortress Codex Scan 20
Vũ khí Kohm / Sheev Những đồ khác None
Thông số Mod Same as regular version
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 100
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 50

Nightwatch Lancer Thông tin chung Thông tin thêm
NightwatchLancerFull
Tileset Tactical Alert Codex Scan 20
Vũ khí Karak Wraith
Stun Baton
Những đồ khác None
Thông số Mod  ???
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 100
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc  ???
Cấp độ gốc  ???

Ảnh

 • Lancer Codex
 • Grineer Lancer.
 • Grineer Lancer có mặt nạ.
 • Lancer cầm Lato.
 • Frontier Lancer
 • Frontier Lancer Codex đầy đủ
 • Mặt Grineer Lancer, trông rất đẹp trai phải không các bạn hihi.
 • Codex của Nightwatch Lancer


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.