FANDOMLƯỠI GƯƠM CÔNG LÝ ( Khuyến cáo không dành cho phụ nữ cho con bú, trẻ em, v.v )

Weapon Augment Mod của phe Steel Meridian dành cho dao chặt thịt đôi ( Dual Cleavers ). Với khả năng tăng 25% sát thương và 0,25 Justice Hiệu ứng cho mỗi rank. ( tối đa là rank 3 như hình bên )

Khi sử dụng Dual Cleavers ở trạng thái melee, một thanh điểm dặc biệt sẽ xuất hiện và được tích đầy bằng cách nhận Affinity. Khi đủ 2000 affinity Vũ khí sẽ phóng ra một vụ nổ đặc trưng tích hợp sẵn trong Mod này gây 1000 sát thương và hiệu ứng Blast b Blast, đồng thời hồi lại 25% HP tối đa và tăng 25% Armor

Chỉ số

Rank Effect Justice Cost Conclave
0 25% 0.25 4 C3
1 50% 0.5 5 C3
2 75% 0.75 6 C4
3 100% 1 7 C5

Cách nhận

Mod này được nhận khi đạt đến rank Protector của Steel Meridian, và tốn ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Kẻ địch chịu ảnh hưởng từ hiệu ứng Justice sẽ mở ra khả năng kết liễu (finish) tương tự như kĩ năng Paralysis của Valkyr, Dual Cleavers hoàn toàn có thể khai thác lợi thế này do là 1 vũ khí cận chiến.
  • Có thể lắp cho cả Dual Cleavers thông thường và Prisma Dual Cleavers.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.