FANDOM


Jet StreamWarframe Augment Mod dành cho Zephyr ban cho Turbulence khả năng thêm tốc độ di chuyển và projectile speed cho Zephyr và các đồng minh xung quanh.

Chỉ số

Rank Movement Speed Projectile Speed Cost Conclave
0 20% 50% 6 C5
1 25% 65% 7 C5
2 30% 80% 8 C8
3 40% 100% 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Exalted của Red Veil hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Cả tốc độ di chuyển và tốc độ bay của đạn đều bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Buff cho đồng minh ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Người chơi giữ được buff của Jet Stream thêm 3s sau khi rời khỏi phạm vi của Turbulence.
  • Charge attack từ các vũ khí ném như Glaive được hưởng lợi từ việc gia tăng tốc độ bay.
  • Jet Stream có thể tăng tốc độ bay lựu đạn của Tonkorđến điểm muốn va chạm, hơn là nảy xung quanh. Power Strength tối hiểu 234% là cần thiết để đạt được hiệu ứng này nếu không có Terminal Velocity với 175% khi sử dụng mod.

Khác

  • jet stream dòng khí chảy nhanh trên không và thường được máy bay sử dụng để giảm thời gian bay, điều này giải thích hiệu ứng của augment.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.