FANDOM


Jaw Sword
Jaw
Thông tin chung
Chỗ lắp Melee
Loại vũ khí Sword
Chỉ số
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 2.2
Puncture wPuncture 8.8
Slash wSlash 33.0
Dậm xuống đất
Radius 4.0 meters
Chém xoay
Đánh bật tường
Khác
Stance Polarity Unairu Pol
Ra mắt tại Update 8.0
A blade with a serrated edge that delivers strong quick attacks.

Jaw Sword có tạo hình khá lạ mắt.

Jaw Sword có thể bán lấy 5,000‍ Credits64 và bán blueprint với giá 2,500‍ Credits64.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
15.000
Ferrite64
500
Morphics64
1
PolymerBundle64
75
Rubedo64
300
Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Giá MarketIcon Market: N/A Giá Blueprint2 Blueprint: N/A

Jaw Sword chỉ có thể lấy được từ Alert missions.

Đặc điểm

Loại vũ khí này gây sát thương Slash b.svg Slash damage.

Lợi thế:

 • Lượng sát thương gốc tốt.
 • Lượng sát thương Slash b.svg Slash damage cao - sử dụng tốt khi chống lại Infested, FleshCloned Flesh.
 • có 1 Madurai Pol polarity slot.
 • Jump attack(nhảy lên và cắm kiếm xuống đất) gây sát thương trong khoảng AoE trung bình (khoảng từ 2-3 mét).
 • Có thể sử dụng exclusive Blade of Truth mod(mod đặc biệt từ syndicate).
 • vị trí Stance(ô để chứa mod combo) có sẵn slot Unairu Pol polarity, hợp với mod Iron Phoenix.

Bất lợi:

Weapon Loadouts

Lưu ý

 • Hiện tại thì mỗi 1 mảng màu của Jaw sword có thể có các màu khác nhau; Trước đó chỉ có 1 phần màu có thể bị chuyển về màu cũ.

Ngoài lề

 • Trước kia, Jaw Sword là loại kiếm dài(longsword) duy nhất có thể gây sát thương Puncture b Puncture giống như là sát thương chính.từ sau Update 13.0 đã đổi về sát thương Slash b.svg Slash giống như hầu hết các loại longsword khác.

Media

 • Taken by Sherbniz
 • Taken by Sherbniz
 • Jaw Sword (Frost) by Xodahs

See Also

WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.