FANDOM


Irradiating Disarm là một Warframe Augment Mod cho Radial Disarm của Loki, cho phép gây ra trạng thái hỗn loạn(Confusion Status Effect) lên kẻ thù.

Thông số

Cấp Thời lượng Hao tổn Conclave
0 4 giây 6 C5
1 5 giây 7 C5
2 7 giây 8 C8
3 9 giây 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được bằng cách đạt tới cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc cấp bậc Exalted của Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Ghi chú

  • Kẻ thù dính phải Radial Disarm sẽ bị ảnh hưởng bởi một trạng thái hỗn loạn, mod bị ảnh hưởng bởi thời lượng sức mạnh(Power Duration).
  • Dù Radial Disarm có thể được dùng bất cứ lúc nào để tước đi súng của kẻ thù và gây thêm sự hỗn loạn lên các kẻ thù khác nhưng trên những kẻ thù đã bị ảnh hưởng sẵn thì thời lượng của sức mạnh sẽ không được gia hạn thêm hoặc được đặt lại như cũ. Hiệu ứng phải hoàn toàn biến mất thì mới có thể nhận lại.
  • Những kẻ thù đang chạy tới một vật thể(ví dụ như cryopod hoặc terminal, v.v.) thỉnh thoảng sẽ tiếp tục hoàn thành chặng đường đã định trước rồi mới chuyển sang tấn công lẫn nhau.
  • Tên của mod được đặt theo “sát thương bức xạ”(Radiation damage), loại sát thương gây ra hiệu ứng này dưới dạng chu trình trạng thái(status proc).

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.