FANDOM


InvasionSplash

Invasion là một kiểu nhiệm vụ cho phép người chơi tham gia cùng với một phe Corpus hoặc Grineer để chiến đấu với phe còn lại, trong khi phe đó tấn công một khu vực nhất định. Chế độ này được giới thiệu đầu tiên ở The Gradivus Dilemma và được chính thức thêm vào game trong Update 11.3. Infested cũng có thể tham gia tấn công trong chế độ này, nhưng người chơi không thể theo phe của chúng được.

Mechanics (Hệ thống nhiệm vụ)

Invasion UI

Những nhiệm vụ Invasion thực chất là một sự điều chỉnh của những nhiệm vụ thường, nơi mà cả hai phe đều xuất hiện trên chiến trường. Trong diễn biến của nhiệm vụ, người chơi sẽ được hỗ trợ bởi quân của phe mà họ chấp nhận hỗ trợ (vd: nếu theo phe của Grineer thì họ sẽ cho bạn Elite LancersHeavy Gunners, theo sau là những lính thường khác) trong khi họ tấn công kẻ địch.

Đối với những nhiệm vụ invasion của Corpus và Grineer, loại nhiệm vụ trong một node thay đổi sau mỗi 15 phút. Những loại nhiệm vụ thường có là Exterminate, Capture, Defense, Rescue, Interception, SabotageSpy. Nhiệm vụ Rescue sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian hành hình một khi bạn bước chân vào khu tù ngục, giống như ở Sorties. Chế độ Sabotage thì đòi hỏi bạn phải phá hủy lõi của một lò phản ứng ở trong tàu của kẻ địch, chỉ với 1 coolant cell, không như những nhiệm vụ Sabotage bình thường. Nhiệm vụ Spy sẽ có một khu lưu trữ thông tin duy nhất để đột nhập vào.

Bất cứ nhiệm vụ Invasion nào đang xảy ra sẽ được liệt kê ở cửa sổ Operations, với thanh Invasion nằm ở giữa AlertSyndicate. Một cách khác là người chơi có thể chọn hành tinh có biểu tượng của phe tấn công để xem khu vực đang diễn ra xung đột. Cả hai bên đều cung cấp một phần thưởng cho việc hỗ trợ họ trong khu vực có xung đột. Chọn một khu vực có xung đột sẽ hiện ra một màn hình lựa chọn phe với phần thưởng tương ứng, bao gồm Blueprints, Resources hiếm và bộ phận của các vũ khí WraithVandal.

Lưu ý: Bạn cần phải gắn bó với một bên duy nhất để nhận được phần thưởng bằng cách hoàn thành 3 nhiệm vụ, nếu chuyển sang bên còn lại sẽ trừ đi tiến độ của bên kia và làm cho bạn không nhận được phần thưởng nào. Hãy nhớ rằng việc hoàn thành nhiều hơn số lần yêu cầu sẽ không tăng phần thưởng theo bất cứ cách nào. Người chơi sẽ nhận được phần thưởng của phe họ hỗ trợ bất chấp việc phe đó có thắng hay không.
Phe tấn công sẽ nằm ở bên tay trái, với một lượng phần trăm đã chiếm đóng. Phe bị tấn công sẽ nằm ở bên tay phải. Một khi bất cứ bên nào đạt được 100%, cuộc tấn công sẽ kết thúc và node đó trở lại nhiệm vụ bình thường.

Nếu người chơi bị phục kích bởi bất cứ Assassin hay Đội ám sát của Syndicate nào khi đang trong một nhiệm vụ Invasion, NPC của phe mà bạn đang hỗ trợ sẽ giúp bạn chiến đấu với chúng, cho dù chúng ở cùng phe (vd: Lính Grineer sẽ tấn công The Grustrag Three). Những kẻ địch đặc biệt như BursasProsecutors sẽ luôn chiến đấu cùng với người chơi, khi họ đã theo một phe nhất định.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.