FANDOM


Insulation tăng khả năng kháng sát thương Cold len máu và khiên của Warframe.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +10% 4 C1
1 +20% 5 C1
2 +30% 6 C1
3 +40% 7 C2
4 +50% 8 C2
5 +60% 9 C3

Gallery

Ghi chú

  • Cái này khác với mod Warm Coat . Nó không làm giảm hiệu ứng đóng băng trong môi trường, giảm khiên tối đa, mà thay vào đó là sát thương Cold.
  • Như các mod kháng khác, giá trị kháng trừ đi các loại sát thương tương ứng chống lại health typeshield type của người dùng. Nó giảm khiên từ 1.5 xuống 0.9 và máu từ 1 xuống 0.4. Do đó tăng hiệu quả chống lại Cold của khiên lên ~+66.7% và hiệu quả lên máu chống lại Cold lên +150%.

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.