FANDOM


InfiltrateWarframe Augment Mod dành cho Ivara cho phép nàng đi qua hàng rào an ninh mà không hề hấn gì, và tăng tốc độ di chuyển khi đang dùng Prowl .

Chỉ số

Rank Movement Speed Increase Cost Conclave
0 10% 6 C5
1 15% 7 C5
2 20% 8 C8
3 25% 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt cấp độ Genius của Cephalon Suda, hoặc Partner của Perrin Sequence, với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Ghi chú

  • Kích hoạt Prowl khi sử dụng Infiltrate , Ivara sẽ không bị ảnh hưởng bởi Laser Barriers hoặc Sensor Bars, không vấp phải bất kỳ chuông báo động an ninh của Spy hoặc Rescue mà kết nối với chúng.
    • Lasers từ nhiệm vụ Spy Orokin vẫn kích hoạt báo động. Có thể là vô ý.
  • Tốc độ cộng thêm ảnh hưởng bởi Power Strength.

Media


SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.