FANDOM


Infested Impedance là một Aura làm giảm tốc độ của loại địch Infested khi đến gần người chơi.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 -3% -2* C1
1 -6% -3* C1
2 -9% -4* C1
3 -12% -5* C1
4 -15% -6* C1
5 -18% -7* C1

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Cách lấy

  • Từng là phần thưởng trong Artifact Defense Event.
  • Hiện tại mod này có thể lấy được qua alert giống như tất cả mod aura khác.

Lưu ý

  • Khi cả 4 người chơi trong team đều dùng mod sẽ giảm 72% tốc độ địch. Và sẽ còn giảm hơn nữa nếu dùng chung với vũ khí có status Cold b Cold (Aura này thêm cho kẻ địch một tốc độ gốc mới nên status proc sẽ cục kỳ hữu dụng).
  • UpdateUpdate 11.5.6 giảm tác dụng của mod xuống từ 5% còn có 3% một rank.
  • UpdateUpdate 13.8 chuyển cách mod hoạt động, làm chậm kẻ địch xung quanh người chơi chứ không còn làm chậm kẻ địch toàn bộ bản đồ nữa.

Bộ sưu tập

Media


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.