FANDOM


Infested Flesh là 1 trong những loại máu cơ bản của Infested, mặc dù điểm tương đồng của loại này so với Infested Armor không hề khác nhau , nhưng điểm yếu và kháng thể lại khác nhau

Đặc điểm

  • Điểm yếu :
    • Slash (Cắt) +50%
    • Heat (Lửa)+50%
    • Gas (Khí độc)+50%
  • Kháng :

Những mục tiêu thuộc loại này

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.