FANDOM


Hushed Invisibility là một mod bổ sung cho Warframe( Warframe Augment Mod) cho kỹ năng Invisibility của Loki làm giảm đi mức âm thanh gây ra bởi tiếng súng.

Chỉ số

Cấp Giảm âm Hao tổn Conclave
0 50% 6 C5
1 65% 7 C5
2 80% 8 C8
3 100% 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được bằng cách đạt tới cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc cấp bậc Exalted của Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Khi làm nhiệm vụ Stealth, kẻ thù vẫn cần bị tiêu diệt trong một đòn hoặc trong một thời gian cực ngắn, hoặc không chúng sẽ trở nên cảnh giác và báo động tới tất cả các kẻ thù khác.
  • Vì thiếu mod hãm thanh cho Shotguns nên mod bổ sung này là cách duy nhất để hãm thanh cho tất cả các loại shotgun trong trò chơi.


SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.