FANDOM


Hollow Point là một Corrupted mod tăng mức tổn thương chí mạng(Critical Damage) và giảm mức sát thương của các loại súng lục(Pistol).

Thông số

Rank Critical Damage Tổn thương Điểm Mod Conclave
0 +10% -2.5% 4 C5
1 +20% -5% 5 C5
2 +30% -7.5% 6 C6
3 +40% -10% 7 C8
4 +50% -12.5% 8 C9
5 +60% -15% 9 C10

Lưu ý

  • Target Cracker cũng tăng cùng một số Critical Damage mà không bị giảm một chỉ số nào (mặc dù mod đó có Madurai Polthay choNaramon Pol, vì thế có thể dùng cho nhiều kiểu lắp mod khác nhau).
  • Trong nhiều trường hợp, mod này sẽ làm giảm mức sát thương chính của súng. Vì thế, chỉ nên dùng với những súng có cơ hội chí mạng(Critical Chance) thật cao (ví dụ như Magnus).

Ngoài lề

  • đạn điểm rỗng(Hollow Point) được thiết kế để nhanh chóng làm biến dạng và mở rộng khi tác động với mục tiêu, gây ra một vết thương rộng hơn so với hầu hết các viên đạn bọc.

Bộ sưu tập

See also

  • Target Cracker, phiên bản mod thường chỉ tăng Critical Damage.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.