FANDOM


đập tan kẻ địch bằng những chiếc xương sắc nhọn, đánh cắp máu sau mỗi 1 cú chí mạng
Hirudo
InfestedKogake
Thông tin chung
Chỗ lắp Melee
Loại vũ khí Sparring
Chỉ số
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 8.3
Puncture wPuncture 44.0
Slash wSlash 2.7
Chém xoay
Impact wImpact 33.2
Puncture wPuncture 176.0
Slash wSlash 10.8
Đánh bật tường
Impact wImpact 24.9
Puncture wPuncture 132.0
Slash wSlash 8.1
Khác
Stance Polarity Naramon Pol
Ra mắt tại Update 19.5
Hirudo là 1 vũ khí của Infested dựa trên Kogake, hồi lại máu sau mỗi 1 cú đánh chí mạng.


Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
30.000
Kogake0
1
DENitainExtract
3
Plastids64
1.100
NanoSpores64
4.600
Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64 45
Giá MarketIcon Market: Platinum64150 Giá Blueprint2 Blueprint: Credits6415.000

ĐẶC ĐIỂM

ƯU ĐIỂM

  • damage thường cao nhất trong các loại thuộc Sparring
  • damage Puncture b Puncturecao - hiệu quả khi đối đầu với Armor
  • có 5% hút máu từ đòn chí mạng
  • cộng 5% máu thêm vào máu có sẵn từ rank 0 của Warframe cho đến khi cộng máu tối đa với mỗi 1 cú chí mạng, tối đa cộng thêm 25% máu của Warframe, ngoài ra các dòn đánh chí mạng giúp giữ thời gian cộng thêm máu được lâu hơn.
  • tốc độ đánh khá cao
  • có sẵn 1 slot Madurai Polpolarity
  • stance slot có Naramon Polpolarity, phù hợp với stance Brutal Tide

NHƯỢC ĐIỂM:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.