FANDOM


Missiles tìm ra kẻ địch và gây sát thương lớn lên chúng.

Hellion Dargyn đơn giản là Dargyn với hệ thống tên lửa đuổi mà chúng sử dụng để phóng theo một loạt vào người chơi.

Chiến thuật

  • Hellion Dargyn là một kẻ địch cực kì nguy hiểm vì loạt tên lửa của chúng gây sát thương rất lớn cho người chơi và làm choáng họ đủ lâu để bị kẻ địch xung quanh tiêu diệt. Loạt tên lửa có thể phòng chống bằng các cách sau:
    1. Né và di chuyển nhanh.
    2. Sử dụng Disarray của Odonata , Core Vent của Elytron, BlinkPenumbra của Itzal.
    3. Bắn vỡ chúng giữa lúc đang bay.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.