FANDOM


Heavy Caliber là một Corrupted mod tăng mức tổn thương và làm giảm độ chính xác của các loại súng trường(Rifle) và cung(Bow).

Thông số

Rank Tổn thương Độ chính xác Điểm Mod Conclave
0 +15% -5% 6 C10
1 +30% -10% 7 C10
2 +45% -15% 8 C14
3 +60% -20% 9 C19
4 +75% -25% 10 C23
5 +90% -30% 11 C28
6 +105% -35% 12 C32
7 +120% -40% 13 C37
8 +135% -45% 14 C41
9 +150% -50% 15 C46
10 +165% -55% 16 C50

Lưu ý

 • Khi so sánh với Serration, Heavy Caliber tốn thêm 2 điểm mod nhưng mà chỉ tăng cùng số sát thương mặc dù bị giảm độ chính xác của súng.
 • Mod này có thể cộng dồn với Serration để được tăng thêm 330% mức tổn thương chính.
  • Các loại mod Elemental nhân theo mức sát thương gốc chứ không cộng dồn, chính vì thế hiệu quả của chúng sẽ được tăng lên nhiều hơn khi chỉ dùng Serration.
 • Súng không có 100% độ chính xác sẽ chịu nhiều tác hại hơn, vì đường đi của đạn sẽ tỏa ra xa hơn. làm cho các loại súng kiểu như Soma bắn đạn sẽ tõe ra nhiều hơn, làm giảm độ chính xác đi rất lớn.
 • Không nên dùng với Miter vì đĩa sẽ bay rất xa khỏi tâm ngắm. Panthera lại không gặp vấn đề đó mặc dù 2 loại súng này hoạt động rất giống nhau.
 • Hiện tại, mod duy nhất có thể kháng lại tác dụng trừ tính chính xác của Heavy Caliber là Guided Ordinance.

Ngoài lề

 • Khi mới phát hành, Heavy Caliber tăng độ giật thay vì ảnh hưởng tới tính chính xác của súng. Nhưng vì nhiều súng không có độ giật (như là Flux Rifle, IgnisSynapse, Paris, Lanka, và nhiều trường hợp khác), mod được coi như chỉ là một cái Serration nữa. Điều này được cho là không chủ ý ở Warframe Prime Time - tập 2 (9:40). Hiệu ứng mod đã được thay đổi vào updateUpdate 10.4.
 • Hiện tại, các vũ khí không bị ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít là:

Bộ sưu tập

Media

Xem thêm

 • Serration, phiên bản mod thường chỉ tăng sát thương.
 • Magnum Force, bản sao mod này nhưng giành cho súng lục(Pistol).
 • Vicious Spread, bản sao mod này nhưng giành cho súng săn(Shotgun).Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.