FANDOM


Handspring là một Exilus mod giúp giảm thời gian hồi phục của Warframe khi bị đốn ngã(Knockdown).

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm Mod Conclave
0 +40% 6 C3
1 +80% 7 C3
2 +120% 8 C4
3 +160% 9 C5

Lưu ý

  • Có tác dụng với bất kỳ thứ gì có thể đốn ngã người chơi.
  • Rất hữu dụng khi đem vào nhiệm vụ khi người chơi sẽ gặp nhiều Shockwave MOA, Shield Lancer hoặc Ancient Healer/Ancient Disruptor vì chúng đều có thể làm người chơi ngã. Và tất nhiên cũng có tâc dùng với các boss có đòn tấn công knockdown được như là JackalHyena Pack.
  • Khi chỉ dùng Handspring unrank, người chơi sẽ chỉ đứng dậy nhanh hơn bình thường chứ không thay đổi hành động (như là hiệu ứng của Constitution maxrank).
  • Nếu dùng ở rank cao nhất thì Handspring thay đổi hẳn hành động của Warframe thành bật nhảy khi đứng dậy.
  • Hành động của Ash trong ảnh thật ra là hành động Back Handspring.
  • Cộng dồn với Constitution để tăng lên 200% tốc độ hồi phục knockdown.

Bộ sưu tập

Media

Handspring

Handspring

Hiệu ứng của Handspring trong game

Xem thêm

  • Constitution, một Nightmare mod giảm thời gian phục hồi khi bị Knockdown và tăng Power Duration của Warframe.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.