FANDOMGrineer Target là mục tiêu cần bắt giữ trong nhiệm vụ Grineer Capture. Có 6 loại mục tiêu khác nhau, chúng đều nhìn giống lính Grineer bình thường nhưng với màu áo giáp khác nhau (Trừ Grineer Target bình thường). Chúng thường có kĩ năng (hoặc không có) và vũ khí riêng: Grineer Target bình thường (Viper), Seeker /Eviscerator (Miter), Arid Lancer (Kraken), Heavy Gunner (Grakata), Ballista (Pyrotechnic Ogris ) và Drahk Master (Grakata). Chúng sẽ rơi Credit khi bị bắn trúng

Grineer Target nhận thêm 300% sát thương từ đòn đâm lén.

Chiến thuật

 • Như Lotus đã nói, những mục tiêu này sẽ bỏ chạy ngay khi nhìn thấy người chơi trong khi những tên lính khác chặn đường người chơi lại.
 • Hãy cẩn thận với mục tiêu cầm Pyrotechnic Ogris, vì chúng có thể gây sát thương nhiều không kém Napalm.
 • Dù có lượng Health to bằng Napalm, chúng không có Armor để bảo vệ mình.
 • Mag sử dụng Pull sẽ chỉ đẩy ngã Grineer Target thay vì kéo hắn về phía người chơi. Đây là một cách tốt để ngăn không cho mục tiêu chạy mất.

Chủng loại

Ghi chú: Các mục tiêu trông giống lính Grineer bình thường, trừ Grineer Target "bình thường" (không mặc áo giáp), với màu sắc áo giáp khác.

 • Mục tiêu mặc giáp màu xanh (Arid Lancer) cầm Kraken và có thể thả Latcher.
 • Mục tiêu mặc giáp màu vàng (Heavy Gunner) cầm Grakata và sẽ sử dụng Flash Bang để chạy.
 • Mục tiêu mặc giáp màu cam (Ballista) cầm Pyrotechnic Ogris và sẽ dùng Seismic Shockwave khi người chơi đứng quá gần.
 • Phiên bản Seeker cầm Miter và có thể sử dụng Seismic Shockwave khi đối phương đứng quá gần.
 • Phiên bản Drahk Master sẽ triệu hồi Drahk như những tên bình thường nhưng cầm Grakata thay vì cầm Halikar.
 • Grineer Target bình thường cầm Viper và không có khả năng đặc biệt.

Notes

 • Grineer Target bình thường xuất hiện ở nhiệm vụ cấp thấp, phiên bản Seeker xuất hiện ở nhiệm vụ cấp trung và những loại còn lại có thể xuất hiện ở mọi nhiệm vụ (Tính cả Void) trừ nhiệm vụ cấp thấp.
 • Grineer Target có thể nhìn thấy Warframe tàng hình.[citation needed]
 • Tuy không được nói trong Codex, Grineer Target có giáp đầu rất khỏe và giáp thân nhẹ.
 • Giống Corpus Target, chúng cũng có kĩ năng giống các chủng loại của Corpus, trừ kẻ mặc giáp màu da cam thay vì thả Osprey chúng thả Latcher.
 • Các mục tiêu có lượng Health, Armor và Shield lớn hơn rất nhiều so với kẻ địch bình thường cùng cấp. Như một mục tiêu cấp 30 sẽ có lượng Health và Armor to gấp 2 lần kẻ địch bình thường.

Lỗi

 • Nếu Rip Line hoặc Pull được sử dụng khi Health của chúng thấp, chúng sẽ trở nên bất tử, và lượng Credit rơi ra sẽ là vô tận, nhưng người chơi sẽ không thể bắt giữ chúng.
 • Có thể giết những mục tiêu trên ở những khu vực có nước, như là Void, bằng cách đẩy chúng vào với Soul Punch, Pull, hoặc Rip Line.

Thông tin thêm

 • Giống Corpus Target, chúng sẽ thể hiện hành động ngồi xuống ôm đầu một cách sợ hãi trong Codex.
 • Theo như Update 15.3, nếu chúng bị Mind Control, chúng sẽ ngừng không bỏ chạy khỏi người hơi giúp việc bắt giữ rất dễ dàng.
 • Grineer Target (cùng với phiên bản Corpus của chúng) không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng phồng to của Nukor.

Ảnh

 • Grineer Target Codex
 • Arid Lancer Target
 • Ballista (Giáp màu cam) Target

Patch History

See also


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.