FANDOM


Greedy PullWarframe Augment Mod mang đến cho kĩ năng Pull của Mag có khả năng hút pickups về phía nàng.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 40% 6 C3
1 60% 7 C3
2 80% 8 C4
3 100% 9 C10

Cách kiếm

 • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Partner của The Perrin Sequence hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

 • Bán kính kéo đồ xấp xỉ với phạm vi Pull hướng về phía Mag.
  • Bán kính kéo đồ ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Khoảng cách di chuyển của đồ mỗi lần cast ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Đồ của nhiệm vụ như Datamasses hay Power Cells không bị ảnh hưởng.
 • Line of sight (LoS) - Đường nhìn là điều cần thiết để kéo đồ.
 • Đồ chỉ được kéo đến người cast kĩ năng đó. Đồ dành cho những người chơi khác vẫn giữ vị trí như ban đầu.

Gợi ý

 • Orb năng lượng mà được kéo về phía Mag và được nàng tiêu thụ có thể được chia sẻ một cách gián tiếp tới đồng đội thông qua cơ chế nội tại Energy Spike của Zenurik. Tuy nhiên từ quan điểm của đồng đội mà vẫn còn trong khu vực đó thì họ nhận được lợi ích gấp đôi từ orb năng lượng.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.