FANDOM


ImprintedTraitPrint

Genetic Code Template, hay còn được biết đến với tên gọi imprint, là một công cụ để thu thập và lưu giữ thông tin của một con KubrowKavat. Mỗi KubrowKavat có thể thu được 2 lần imprint. Các imprint này có thể bán hoặc trao đổi.

Imprint có chức năng chính là để chuyển dữ liệu của các Kubrow và Kavat khác vào một con mới. Khi chuẩn bị ấp trứng, người chơi có thể chọn 2 imprint của các khác. Gen trội của những con có imprint được chọn sẽ xuất hiện trên con mới.

Khâu chế tác

Blueprint của imprint có giá 50,000 Credits trong Market và có thể chế tạo lại vô số lần

Một chiếc imprint đã được làm sẵn có giá 15 Platinum trong Market.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
10.000
NanoSpores64
700
Circuits64
300
ControlModule64
1

Thời gian: 6 hrs
Rush: Platinum64 5
Giá MarketIcon Market: Platinum6415 Giá Blueprint2 Blueprint: Credits6450.000


Thông tin về imprint

Sau khi build, imprint sẽ được để trống . Người chơi có thể lưu trữ thông tin về gen của bất kì Kubrow hoặc Kavat nào đã trưởng thành. Có thể sử dụng tối đa 2 imprint để trộn 2 loại gen vào trong trứng kubrow mới. Việc lưu trữ thông tin sẽ mất 1 giờ 30 phút, nhưng có thể hoàn thành ngay với 10 Platinum.

Khi tạo ra Kubrow bằng trộn lẫn 2 Imprint :

Chắc chắn sẽ nhận được :

  • Màu lông
  • Họa tiết lông / họa tiết cơ thể
  • 1 trong 2 các chủng Loại Kubrows
  • 1 trong 2 Loại cơ thể

Cần thử nghiệm:

  • Slot polarity (loại Polarity nào?)
  • Chiều cao (có thể là Bug)
  • Sự nổi trội của mỗi giới (Kubrow đực/cái có di truyền đặc điểm cụ thể không?)

Không lưu truyền :

  • Giới tính : 50 / 50
  • Chiều caoCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.