FANDOM


Môt loại kim loại mềm có thể dùng để chế tạo vũ khí bắn ra tia sóng và năng lượng.

—Miêu tả trong game

Gallium là một loại nguyên liệu hiếm có thể kiếm được ở MarsUranus. Nó thường được nhặt với số lượng một cái, đôi lúc cũng có từ 2-3. Đây là loại nguyên liệu thường xuyên rớt từ The Sergeant (Mars, War) và Tyl Regor (Uranus, Titania) so với cái kẻ thù bình thường.

Các Blueprint cần Gallium

Nhấn để xem số lượng Gallium yêu cầu
Blueprint Loại Số lượng
Orokin Catalyst Enhancement 1
Ceramic Dagger Cận chiến 4
Cestra Vũ khí phụ 4
Dual Cleavers Cận chiến 5
Fragor Cận chiến 3
Galatine Cận chiến 4
Gram Cận chiến 3
Hydroid Systems Component 4
Knux Archwing Melee 10
Loki Prime Chassis Component 3
Machete Cận chiến 4
Magistar Cận chiến 3
Mirage Chassis Component 1
Nami Skyla Cận chiến 10
Scindo Cận chiến 3
Stug Vũ khí phụ 4
Venka Cận chiến 4
Silva & Aegis Cận chiến 3
Akstiletto Vũ khí phụ 2
Ballistica Secondary 4
Cernos Cung 3
Lanka Rifle 20
Lacera Cận chiến 20
Opticor Rifle 20
Brokk Skin 3
Oberon Systems Component 1
Oberon Chassis Component 1
Amaru Chroma Helmet 1
Solar Rail Research 25

Market

Khi mua vật phẩm này tức là đổi 10‍ Platinum64 để lấy 1 cục Gallium.

—Miêu tả trong game

Vào Update 9, các loại nguyên liệu có thể mua bằng Platinum64 Platinum.

Ghi chú

  • Nếu để ý kỹ sẽ thấy 2 ký tự của Corpus ở thân của nguyên liệu này. Dịch ra là Ga, ký hiệu hóa học/khoa học của Gallium.

Ngoài lề

  • Gallium (ký hiệu: Ga) là nguyên tố tứ 31 trong bảng tuần hoàn hóa học. Nó là một kim loại mềm có màu bạc và được sử dụng trong công nghệ diện tử bởi vì nó là một trong những chất bán dẫn khá tốt.
  • Từ Update 10 đến 13, Gallium có thể tìm được trong Orokin Void. Nhưng hiện nay đã bị thay thế bởi Argon Crystals.
  • Gallium có hình dạng giốn như Ferrite nhưng với bề mặt mịn hơn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.