FANDOM


Phiên bản mới
Endo sau The Silver Grove
Kiểu hàng cổ, xem Ancient Fusion Core; kiểu hàng legendary, xem Legendary Core.

Fusion Cores là kiểu mod mod được dùng trong fusion để nâng cấp các mod. Không giống như các loại mod khác, Fusion Core có thể nhận được qua bất kì faction nào. Nó có thể được rơi ra từ các kẻ địch, chúng xuất hiện như mod bình thường.

Khi hợp nhất các mod để nâng cấp, Fusion Core có thể thay thế mod thường để upgrade energy một mod. Lượng năng lượng cung cấp cho mod khi một Fusion Core được dùng phục thuộc vào độ hiếm và cấp độ. Fusion Core có cấp độ càng cao, càng nhiều năng lượng nâng cấp được thêm vào mod trong khi hợp nhất. Hợp nhất các mod hiếm và core tốn nhiều chi phí hơn hợp nhất bản thường.

Fusion Core cũng có thể bán với lượng Credits64 Credits nhất định.

Ghi chú

 • Hiện giờ có 4 loại core, với một lại cực kỳ hiếm.
  • Common: 1 - 3
  • Uncommon: 1 - 5
  • Rare: 1 - 5
  • Legendary: 0
   • Được đưa cho người chơi với sự thay đổi số rank của Steel Charge, rank 10 đổi xuống rank 5. Phát cho người chơi có Steel Charge có rank 6 hoặc cao hơn trước Update 12.2.
   • Legendary Core có thể có được như là phần thưởng của Sortie Missions từ Update 18.0.
 • Các hành tinh đầu tiên có thể rơi ra Common 0-2, và khá hiếm Uncommon 3.
 • Tổng chất lượng/cấp của core có thể được viết tắt bằng chữ cái đầu tiên của độ hiếm theo sau đó là thứ hạng của nó. Ví dụ, nếu Alert Twitter nói rằng phần thưởng nhiệm vụ là '3x R5 Fusion Core Pack (Item)', thì phần thưởng sẽ là Rlà rank 5 Fusion Cores.
 • Nơi tốt nhất để farm fusion core trong tất cả là Triton, Neptune hoặc Hieracon, Pluto.
 • R5s (3150c mỗi core khi dung hợp)
  • 132 cho common lên +10 (415,800 Credits)
  • 264 cho 1 uncommon lên +10 (831,600 Credits)
  • 396 cho 1 rare lên +10 (1,247,400 Credits)
  • 528 cho 1 legendary mod lên +10 (1,663,200 Credits)
 • % chi phí nâng tối đa một mod rank 10 .
  • 25% from 0 - 8
  • 25% from 8 - 9
  • 50% from 9 - 10
   • Ví dụ: Legendary/Primed Mod từ 0-8 sẽ là 132 r5, 8-9 sẽ là 132 r5 và 9-10 là 264. Tổng: 528 R5 core.

Khác

 • Rare 10 Core

  Một Rare Fusion Core, Rank 10. Không còn được dùng trong Update 7.

  Trong quá trình hệ thống core thay đổi vào Update 6 và Update 7, tất cả các mod trước đó được biến thành Fusion Core để được dùng trong hệ thống của Update 7 . Trong thời gian chuyển đổi này, tất cả các mod của người chơi chuyển thành core bất kì giữa độ hiếm Common 0/10 lên thành Rare 10/10. Sau quá trình chuyển đổi, Common Core tối đa 3/3, trong khi đó Rare và Uncommon tối đa là 5/5. Hiện giờ không có cách nào để có #/10 mods, và chúng không thể giao dịch được. Chúng đã được chuyển tên thành "Ancient Fusion Core" trong Update 14.0.9.

Media

 • So many Cores!!!
 • Adding a Rare 10 Core to an unranked Serration.
 • The number of Rare 10 Cores needed to max Serration.
 • Discontinued Rare 10 fusion cores.
 • Exclusive Legendary Core as seen in-game.

Patch History

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.