FANDOM


Furious Javelin là một Warframe Augment Mod có tác dụng tăng thêm damage cho các đòn đánh melee của Excalibur mỗi lần có kẻ địch bí dính skill Radial Javelin.

Thông số

Rank Damage tăng mỗi lần dính skill Thời lượng Capacity tốn Conclave
0 2% 3s 6 C3
1 3% 6s 7 C3
2 4% 9s 8 C4
3 5% 12s 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể lấy từ việc đạt đến rank General đối với hệ syndicate Steel Meridian, hoặc rank Maxim đối với hệ Arbiters of Hexis, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Chú thích

  • Một dải hiệu ứng ánh sáng sẽ xuất hiệu dưới chân Excalibur mỗi khi hiệu ứng cộng damage melee được kích hoạt. Hiệu ứng này sẽ ngày càng sáng lên mỗi khi dùng Radial Javelin.
  • Thời lượng của hiệu ứng cộng damage sẽ ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Lượng damage được cộng sẽ ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Dùng skill lần nữa sẽ reset thời lượng của hiệu ứng, những cũng sẽ reset lượng damage được cộng về mặc định, cho dù nó có đang nhỏ hơn hay lớn hơn.

Minh họa

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.