FANDOM


Funnel CloudsWarframe Augment Mod cho Zephyr tăng số lượng Tornadoes hoạt động giảm kích thước của chúng và loại bỏ khả năng cuốn lấy kẻ địch.

Chỉ số

Rank (Additional) Tornadoes Cost Conclave
0 2 6 C5
1 4 7 C5
2 6 8 C8
3 8 9 C10


Acquisition

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Exalted của Red Veil hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Ghi chú

  • Funnel Clouds bổ sung thêm nhiều lốc xoáy, sinh ra tất cả 12 lốc xoáy một lần cast khi đạt rank tối đa. Tất cả các lốc xoáy được triệu hồi size bằng 50% size lốc xoáy bình thường.
  • Tất cả các lốc xoáy được triệu hồi không liên quan đến số lượng kẻ địch xung quanh.
  • Lốc xoáy không còn nhấc kẻ địch lên cao và bẫy chúng.
  • Lốc xoáy sẽ ngẫu nhiên xuất hiện từ mọi hướng và di chuyển về phía kẻ địch nằm trong phạm vi.

Khác

  • funnel cloud là một đám mây tự nước hình phễu, kết hợp với các cột gió xoắn bành trướng đám mây nhưng không chạm đất.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.