FANDOM


Frail Momentum là một Corrupted mod tăng tốc độ bắn và giảm mức sát thương của các loại súng săn(Shotgun).

Thông số

Rank Tốc độ bắn Tổn thương Điểm Mod Conclave
0 +15% -2.5% 4 C?
1 +30% -5% 5 C?
2 +45% -7.5% 6 C?
3 +60% -10% 7 C?
4 +75% -12.5% 8 C?
5 +90% -15% 9 C40

Lưu ý

 • Có thể cộng dồn với Shotgun SpazzAccelerated Blast để tăng thêm 240% tốc độ bắn.
 • Sau Tháng 12 ngày 30 năm 2015, Frail Momentum, cùng với Vile AccelerationAnemic Agility giảm mức sát thương nhiều hơn so với chỉ số trong hình ảnh mod. Chỉ số bị giảm còn tùy vào súng, nhưng có một và ví dụ sau:
  • Prisma Grakata: -18.2%
  • Boltor Prime: -16.4%
  • Strun Wraith: -16%
  • Sweeper: -28.6%
  • Sweeper Prime: -20%
  • Akbronco Prime: -20%

Xem thêmCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.