FANDOM


FoundryU14

Foundry là một bộ phận quan trọng trên Landing Craft chịu trách nhiệm chế tạo Warframe, Archwing, Sentinel, Weapon, và các Equipment khác trong Warframe. Để có thể sử dụng được Foundry, đầu tiên bạn phải hoàn thành Quest hướng dẫn mang tên Vor's Prize để nhận được ổ dữ liệu mở khóa nó. Sau đó bạn chỉ việc cài đặt nó vào Liset và có thể sử dụng nó ngay lập tức.

Trong tương lai, Tenno có thể quản lý Foundry ngay trên trang chủ của Warframe. Tweet

Forging (Chế tạo)

Chế tạo một vật phẩm bao gồm các bước cơ bản sau: thu thập blueprint, bộ phận và nguyên liệu cần thiết, bắt đầu khởi tạo và chờ sản phẩm hoàn tất (Lưu ý là thời gian chế tạo là thời gian thực ở bên ngoài). Foundry vẫn tiếp tục công việc chế tạo sản phẩm kể cả khi người chơi đã đăng xuất, cho phép các vật phẩm cần thời gian dài để chế tạo, ví dụ như Warframe, có thể hoàn thành đúng thời hạn đã đưa ra, tuy nhiên, một khi đã bắt đầu việc chế tạo thì không thể hủy bỏ giữa chừng, cho nên các Tenno hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định chế tạo một món đồ nào đó. Sau khi chế tạo hoàn tất thì bạn có thể click vào vật phẩm trong Foundry để đưa nó vào Inventory và bắt đầu sử dụng bình thường. Foundry có thể chế tạo nhiều vật phẩm trong cùng một lúc, tuy nhiên không thể chế tạo nhiều vật phẩm giống nhau cùng một lúc: ví dụ như Foundry có thể đồng thời chế tạo các vật phẩm không cùng loại như Loki, Mag (Warframe) và Tonkor, Soma (Vũ khí) cùng một lúc, nhưng không thể chế tạo hai cây Tonkor cùng một lúc.

Khi bắt đầu tiến trình chế tạo vật phẩm thì một khối năng lượng màu xanh mang hình vật phẩm sẽ hiện lên trên bàn Foundry. Khối năng lượng này sẽ chuyển về đúng màu và hình dáng của vật phẩm khi công việc chế tạo hoàn tất. Nếu chế tạo nhiều vật phẩm cùng một lúc thì hình của vật phẩm được chế tạo đầu tiên sẽ hiện lên.

Blueprints and Materials (Bản Thiết Kế và Nguyên Liệu)

Warframe weapons

Bảng những vũ khí có thành phần chế tại là những vũ khí khác

Đa số Blueprint trong game có thể được mua trong Market trong Liset hoặc trong các phòng Research trong Dojo nhưng có một số blueprints có thể kiếm được dưới dạng phần thưởng khi hoàn thành các dạng nhiệm vụ như săn Boss, Alert hoặc khó hơn là Orokin VoidOrokin Derelict. Thông thường trong Blueprint sẽ ghi các thông tin như: số lượng nguyên liệu cần thiết để chế tạo, có thể là nguyên liệu thô hoặc bộ phận hợp thành, và cuối cùng là một số Credits nhất định. Một số vũ khí có thể yêu cầu thành phần là một hoặc hai vũ khí khác để hợp thành, điển hình là các vũ khí Secondary hai tay xem thêm tại đây. Tổng số nguyên liệu mà Tenno đang sỡ hữu có thể được tham khảo trong mục Components trong Inventory.

Đa số Blueprint của Warframe sẽ là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ săn Boss và bao gồm 3 bộ phận chính (helmet, chassissystems), tuy nhiên vẫn có ngoại lệ: các bộ phận của Banshee, Volt, Zephyr, Wukong được nghiên cứu trong Tenno Lab trong Dojo và có thể mua bằng Credits; Mirage, Limbo, Chroma thì rớt từ các Quest riêng biệt; các bộ phận của Vauban có thể xuất hiện ngẫu nhiên dưới dạng phần thưởng của Alert ngẫu nhiên; các bộ phận của Nezha nằm trong danh sách phần thưởng ngẫu nhiên trong Sortie; cuối cùng là Atlas: Blueprint rớt từ Quest nhưng các phần còn lại thì rớt từ nhiệm vụ Archwing xuất hiện sau khi Quest hoàn thành.

Claiming (Nhận hàng)

Trong đa số trường hợp, vật phẩm đã hoàn tất có thể được nhận bằng cách click vào nó trong Foundry. Trong trường hợp vật phẩm là Warframe, Weapon, Sentinel, bạn phải có đủ ô trống trong Inventory thì mới có thể nhận hàng. Mỗi loại vật phẩm sẽ có ô trống riêng, nếu không có ô trống thì bạn sẽ không thể nhận hàng và hàng sẽ nằm trong Foundry cho tới khi nào bạn có ô trống để chứa nó. Mỗi ô chứa Warframe tốn 20‍ Platinum64 còn vũ khí thì có giá 12‍ Platinum64 Platinum cho hai ô trống.

Rushing Construction (Nhận hàng nhanh)

Các vật phẩm sau khi bắt đầu chế tạo sẽ cho phép bạn trả một lượng Platinum64 Platinum nhất định để ngay lập tức hoàn thành vật phẩm. Mỗi vật phẩm khác nhau sẽ có một lượng Platinum yêu cầu khác nhau. Lượng platinum để rush sẽ giảm dần theo thời gian hoàn thành của vật phẩm theo công thức:

Giá Rush = giá gốc × (1 - ((Tiến độ - 50) / 100))

VD như: Vật phẩm có giá rush ban đầu là 30‍ Platinum64, tiến trình là 70%, giá rush khi đó sẽ là 24‍ Platinum64

Foundry Upgrade (Nâng cấp)