FANDOM


Founders Upgrade
Founders là những ngời chơi mua gói vật phẩm đặc biệt bao gồm platinum (đơn vị tiền tệ thứ hai trong Warframe) và biểu tượng đặc trưng riêng trong diễn đàn. Có ba gói bao gồm các vật phẩm Prime khác nhau. Các gói này có thể nâng cấp thành gói cao hơn sau khi mua. Chương trình Founders ban đầu được sử dụng để góp vốn cho Warframe và kết thúc vào ngày 1 tháng 11 năm 2013.
Founders Program
Disciple Hunter Master Grand Master
Platinum 370 1220 3210 8875

Badge

DiscipleBadge HunterBadge MasterBadge GrandMasterBadge
Excalibur Prime -
Skana Prime - -
Lato Prime - - -
Design Council - -
Solar Landmark - - -
Giá: USD $20 $50 $100 $250
Giá: Euro €18 €45 €90 €225
Giá: GBP £14.99 £32.99 £65.99 £165.99

Chương trình Founders

Lúc đó có 4 gói đã được bán:

Disciple là gói rẻ nhất với giá $20 USD (€18). Và có ít vật phẩm tặng kèm.

Hunter là gói kế tiếp với giá $50 USD (€45) và có một phần Platinum. Và nó cũng là mức thấp nhất để sỡ hữu vật phẩm Prime; Excalibur Prime.

Master là gói thứ ba với giá $100 USD (€90) và có đủ platinum để mua tất cả các warframes và túi đồ để chứa (vào thời điểm đó). Nó cũng kèm theo một vật phẩm Prime khác là Skana Prime. Gói này đồng thời cho phép ngời chơi tham gia vào design council.

Grand Master là gói cuối cùng cũng mắc nhất với giá $250 USD (€225) với đủ platinum để mua gần như tất cả mọi thứ trong game (vào thời điểm đó). Gói Prime này cũng kèm theo một vật phẩm Prime nữa là Lato Prime. Và cho phép tên của họ xuất hiện trong các bản đồ của game.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.