FANDOM


FocusLensFocus b
Khác với Focus Energy.

Focus là khả năng đặc biệt mở khóa từ nhiệm vụ The Second Dream, liên quan đến một trong những sức mạnh đặc biệt của Tenno được dẫn dắt bởi 5 trường phái.

Focus Ability

FocusPower

Người điều khiển Warframe nhảy ra khỏi bộ giáp và đang sử dụng Focus.

Ở cuối nhiệm vụ The Second Dream, người chơi sẽ được trọn 1 trong 5 trường phái Focus để theo, khả năng Focus sẽ được mở khóa, có thể sử dụng sức mạnh mới này với bất kỳ Warframe nào.

Loại năng lực của Focus dựa vào trường phái người chơi chọn. Khi được kích hoạt, Tenno sẽ nhảy ra khỏi bộ giáp Warframe, điều khiển hướng xả kỹ năng của Focus, trong trạng thái này Warframe sẽ không thể di chuyển hay dùng năng lực và người chơi sẽ hoàn toàn bất tử. Trạng thái này sẽ hết trong vài giây hoặc bị ngưng sử dụng, không mất năng lượng của Warframe , thời gian mặc định hồi chiêu của Focus là 180 giây

Nút kích hoạt Focus là 5 hoặc Num 5(có thể chỉnh nút khác).Khi mở khóa, trên giao diện của người chơi sẽ hiện một bảng hình tròn sẽ hiện ra ở góc phải màn hình.

Halffocus Readyfocus
Focus đã chạy được một nữa. Focus khi đầy.

Focus Points

FocusLens1Rank sq

Focus Lens

Kỹ năng Focus có thể nâng cấp thông qua việc sử dụng FocusLensFocus bFocus Points, những điểm này nhận được khi sử dụngFocus Lens, một vật phẩm đặc biệt chuyển đổi 1.25% Affinity nhận được thành FocusLensFocus bFocus Points. Focus Lens chỉ có thể lắp đặt trên Warframe, Vũ khí, Archwing và vũ khí Archwing khi chúng đã đạt Rank 30. Chỉ có những điểm kinh nghiệm thừa ra sau rank 30 mới được tính vào Focus Point; nếu một trang bị đã được lắp Focus lens mà polarized (nôm na là sử dụng Forma Forma), trang bị đó sẽ không cung cập thêm điểm Focus cho tới khi nó đạt lại tới Rank 30. Một trang bị chỉ có thể lắp một Focus Lens, nên khi người chơi thay thế Lens cũ bằng một cái mới thì cái cũ sẽ biến mất.

Hiện nay thì Focus Lens chỉ có thể nhận được thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ Sortie, Lens có thể trao đổi giữa những người chơi. Ngoài ra còn Greater Lens (Lens lớn hơn) có thể chế tạo bằng blueprint hoặc mua bằng Platinumtrong market.

Loại Lens bạn sử dụng sẽ phản ảnh lại loại Focus bạn nhận được, Ví dụ, bạn sử dụng FocusLensNaramon bNaramon Lens vào Warframe thì khi sử dụng Warframe đó bạn sẽ nhận được SealNaramonTree bNaramon Focus. Affinity nhận được trên một trang bị có gắn Lens ở Rank 30 sẽ tính vào Focus, và tương tự với điểm kinh nghiệm thưởng khi giết lén. Vũ khí có trang bị Lens nhận Focus bằng cách giết quái trực tiếp bằng món đó và nhận thêm từ đồng đội. Warframe có gắn Lens cũng hoạt động tương tự, tuy nhiên khi sử dụng kỹ năng của Warframe thì 100% điểm Affinity sẽ được hấp thu bởi Warframe; Trong khi sử dụng vũ khí thì sẽ bị chia 50-50 cho Warframe và Weapon. Thêm vào đó, Focus Lens trên vũ khí cũng tự động chia 50-50 cho dù Warframe có gắn Lens hay không. Đa số cách hoạt động của việc chia điểm Focus sẽ giống với Affinity hoàn toàn không khác gì, bạn có thể đọc để hiểu thêm.


Xem danh sách tỷ lệ chuyển đổi Focus dựa trên loại quái giết và Lens được lắp
Lens trên Warframe Lens trên Vũ khí Giết bằng kỹ năng Warframe Giết bằng Vũ khí Đồng đội giết quái
(100% Warframe, 0% Vũ khí) (50% Warframe, 50% Vũ khí) (25% Warframe, 75% Vũ khí)[1]
Không lắp Lens Không lắp Lens 0% 0% 0%
Không lắp Lens FocusLens1Rank sqRegular 0% + 0%
0%
0% + 0.625%
0.625%
0% + 0.9375%
0.9375%
Không lắp Lens FocusLens2Rank sqGreater 0% + 0%
0%
0% + 0.875%
0.875%
0% + 1.3125%
1.3125%
FocusLens1Rank sqRegular Không lắp Lens 1.25% + 0%
1.25%
0.625% + 0%
0.625%
0.3125% + 0%
0.3125%
FocusLens1Rank sqRegular FocusLens1Rank sqRegular 1.25% + 0%
1.25%
0.625% + 0.625%
1.25%
0.3125% + 0.9375%
1.25%
FocusLens1Rank sqRegular FocusLens2Rank sqGreater 1.25% + 0%
1.25%
0.625% + 0.875%
1.5%
0.3125% + 1.3125%
1.625%
FocusLens2Rank sqGreater Không lắp Lens 1.75% + 0%
1.75%
0.875% + 0%
0.875%
0.4375% + 0%
0.4375%
FocusLens2Rank sqGreater FocusLens1Rank sqRegular 1.75% + 0%
1.75%
0.875% + 0.625%
1.5%
0.4375% + 0.9375%
1.375%
FocusLens2Rank sqGreater FocusLens2Rank sqGreater 1.75% + 0%
1.75%
0.875% + 0.875%
1.75%
0.4375% + 1.3125%
1.75%
 1. Assuming only one weapon equipped for simplicity. Total focus is the same if all weapons have lenses. If some weapons have no lens or a mix of greater and lesser weapon lenses is used an intermediate amount of focus will be earned.

Affinity nhận được bằng những vũ khí khác, affinity nhận được bởi việc đồng đội giết quái, và affinity thưởng từ việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được chuyển vô Focus. Việc giết quái bằng Augment của vũ khí đổi từ Syndicate được tính giống như Warframe thay vì vũ khí bình thường và chuyển sang Focus của Warframe. Sau Update 18.4.10, điểm Focus bị giới hạn bởi 100,000 điểm mỗi ngày. Reset tại 00:00 UTC.

Sau khi nhận được thì Focus có thể sử dụng tại bảng thông tin trong Orbiter. Focus có thể sử dụng để mở trường phái mới, nâng cấp kỹ năng mới trong trường phái đã mở được.

Greater Lens

FocusLens2Rank sq

Greater Lens

Greater Lens chuyển 1.75% điểm Affinity, hơn Lens thường 40%. Blueprint của nó có thể mua được trong mục Components trong Market cho bất cứ người chơi đã hoàn thành The Second Dream. Ngoài ra bạn có thể mua với giá 40‍ Platinum64. Tuy nhiên thì Greater Lens không thể trao đổi qua hệ thống Trade.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
25.000
Forma64
1
ArgonCrystal64
1
OrokinCell64
1
FocusLens1Rank sq
4
Thời gian: 24 hrs
Rush: Platinum64 10
Giá MarketIcon Market: Platinum6440 Giá Blueprint2 Blueprint: Credits64200.000

Tenno Schools (Trường phái của Tenno)

Các trường phái của Tenno là để thể hiện tính cách khác nhau trong suy nghĩ,
TennoFocusSchools
cách chiến đấu của mỗi Tenno. Mỗi trường phái tập trung huấn luyện bộc lộ sức mạnh riêng của từng Focus .

Focus được chia thành 5 trường phái khác nhau bao gồm: FocusLensMadurai bMadurai, FocusLensVazarin bVazarin, FocusLensNaramon bNaramon, FocusLensUnairu bUnairuFocusLensZenurik bZenurik. Mỗi trường phái có một bảng kỹ năng khác nhau và bắt đầu từ 1 kỹ năng gốc, các kỹ năng này chủ yếu là bổ trợ cho Focus. Một khi được mở, các đường phụ sẽ chuyển từ màu xám sang màu đỏ, mỗi kỹ năng phụ như thế sẽ làm tăng 45 giây cho việc hồi kỹ năng gốc. Người chơi có thể tắt những kỹ năng phụ này để làm giảm thời gian hồi.

Mỗi Way sẽ hỗ trợ riêng các Passive (kỹ năng bị động), làm tăng chỉ số hoặc các khả năng đặc biệt, tồn tại trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Chỉ khi kích hoạt Focus ít nhất 1 lần, các kỹ năng bị động của Focus đó mới xuất hiện

FocusPoolPool là tổng số cấp độ kỹ năng mà Focus có thể đem theo được, mỗi trường phái ban đầu sẽ có 5 Pool, và ta phải dùng điểm Focus để nới rộng giới hạn đó ra. Những kỹ năng đã mua mà không kích hoạt sẽ không mất thêm Pool

Mỗi kỹ năng có tối đa 4 cấp độ, càng thăng cấp kỹ năng Focus lên cao sẽ cần nhiều Pool để có thể đem theo và thời gian hồi chiêu càng bị chậm, mỗi cấp kỹ năng tăng thêm 45 giây hồi chiêu.

Chỉ có thể đem theo 1 loại Focus trong 5 loại khi đi chiến đấu.

Điểm Focus của mỗi trường phái sẽ thu thập và dùng riêng nhau. Tuy chỉ có thể chọn 1 trường phái để bắt đầu, nhưng có thể thu thập điểm thông qua Focus Lens của từng trường phái để lên cấp.


Xem danh sách Điểm Focus tốn để nâng cấp Pool
Số lượng hiện tại Focus tốn để lên level Số lượng sau Tổng lượng Focus tốn
5 8,586 5 >> 6 8,586
6 10,330 6 >> 7 18,916
7 12,126 7 >> 8 31,042
8 13,967 8 >> 9 45,009
9 15,849 9 >> 10 60,858
10 17,769 10 >> 11 78,627
11 19,725 11 >> 12 98,352
12 21,714 12 >> 13 120,066
13 23,733 13 >> 14 143,799
14 25,782 14 >> 15 169,581
15 27,858 15 >> 16 197,439
16 29,960 16 >> 17 227,399
17 32,087 17 >> 18 259,486
18 34,238 18 >> 19 293,724
19 36,411 19 >> 20 330,135
20 38,607 20 >> 21 368,742
21 40,823 21 >> 22 409,565
22 43,060 22 >> 23 452,625
23 45,316 23 >> 24 497,941
24 47,591 24 >> 25 545,532
25 49,885 25 >> 26 595,417
26 52,196 26 >> 27 647,613
27 54,524 27 >> 28 702,137
28 56,869 28 >> 29 759,006
29 59,231 29 >> 30 818,237
30 61,608 30 >> 31 879,845
31 64,000 31 >> 32 943,845
32 66,407 32 >> 33 1,010,252
33 68,830 33 >> 34 1,079,082
34 71,266 34 >> 35 1,150,348
35 73,716 35 >> 36 1,224,064
36 76,180 36 >> 37 1,300,244
37 78,658 37 >> 38 1,378,902
38 81,148 38 >> 39 1,460,050
39 83,651 39 >> 40 1,543,701
40 86,167 40 >> 41 1,629,868
41 88,695 41 >> 42 1,718,563
42 91,235 42 >> 43 1,809,798
43 93,787 43 >> 44 1,903,585
44 96,351 44 >> 45 1,999,936
45 98,926 45 >> 46 2,098,862
46 101,512 46 >> 47 2,200,374
47 104,109 47 >> 48 2,304,483
48 106,717 48 >> 49 2,411,200
49 109,336 49 > 50 2,520,536
50 111,966 50 >> 51 2,632,502
51 114,605 51 >> 52 2,747,107
52 117.255 52 >> 53 2,864,362
53 119.915 53 >> 54 2,984,277
54 122,584 54 >> 55 3,106,861
55 125,264 55 >> 56 3,232,125
56 127,953 56 >> 57 3,360,078
57 130,651 57 >> 58 3,490,729
58 133,359 58 >> 59 3,624,088
59 136,076 59 >> 60 3,760,164
60 138,802 60 >> 61 3,898,966
61 141,537 61 >> 62 3,901,701
62 144,281 62 >> 63 4,045,982
63 147,033 63 >> 64 4,193,015
64 ? 64 >> 65 ?
65 ? 65 >> 66 ?
66 ? 66 >> 67 ?
67 ? 67 >> 68 ?
68 ? 68 >> 69 ?
69 ? 69 >> 70 ?
70 ? 70 >>71 ?
71 ? 71 >> 72 ?
72 ? 72 >> 73 ?
73 ? 73 >> 74 ?
74 ? 74 >> 75 ?
75 ? 75 >> 76 ?
76 ? 76 >> 77 ?
77 ? 77 >> 78 ?
78 ? 78 >> 79 ?
79 ? 79 >> 80 ?
80 ? 80 >> 81 ?
81 ? 81 >> 82 ?
82 ? 82 >> 83 ?
83 ? 83 >> 84 ?
84 ? 84 >> 85 ?
85 ? 85 >> 86 ?
86 ? 86 >> 87 ?
87 ? 87 >> 88 ?
88 ? 88 >> 89 ?
89 ? 89 >> 90 ?
90 ? 90 >> 91 ?
91 ? 91 >> 92 ?
92 ? 92 >> 93 ?
93 ? 93 >> 94 ?
94 ? 94 >> 95 ?
95 ? 95 >> 96 ?
96 ? 96 >> 97 ?
97 ? 97 >> 98 ?
98 ? 98 >> 99 ?
99 ? 99 >> 100 ?

Focus Abilities and Upgrades

FocusLensMadurai b

Đi theo lập trường tấn công phủ đầu kẻ địch. Rất nhanh, rất bất ngờ, không ngần ngại dùng hết khả năng của mình, kẻ thù có khi sẽ chẳng kịp chuẩn bị vì chúng đã bốc hơi hoàn toàn. Tốc chiến - tốc thắng.

Focus Madurai
Bảng kỹ năng tập trung chủ yếu vào sát thương gây ra.Edit

SealMaduraiCloud b
Phoenix Gaze
Giải phóng 1 nguồn laze rộng 20 mét gây ra 10,000 sát thương/giây trong khoảng 10 / 12 / 15 / 20 giây nếu bị bắn trúng.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Thời gian hồi chiêu ban đầu là 180 giây. Cứ mỗi kỹ năng được kích hoạt trong bảng sẽ tăng thêm 45 giây.
 • Gây Heat b Fire damage và gây sát thương lan khi kẻ địch bị chết do kỹ năng .
 • Tia laze có thể được tăng thêm damage nhờ Electric Shield và Augments ví dụ như Smite InfusionFireball Frenzy.
 • Kỹ năng sẽ không gây động tĩnh.
 • Không thể gây sát thương trong lồng của Nullifier.
Community notes  

FocusIcon90 b
FocusNodeRing b
Phoenix Gaze Mastery
Giảm thời gian hồi chiêu của Phoenix Gaze khoảng 15 / 30 / 45 / 60 giây.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon136 b
FocusNodeRing b
Blazing Fury
Phoenix Gaze khi được kích hoạt sẽ tăng thêm tất cả damage dạng Slash b.svg Slash bằng 10% / 20% / 25% / 30% cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon126 b
FocusNodeRing b
Searing Wrath
Phoenix Gaze tăng thêm damage loại Puncture b Puncture bằng 10% / 20% / 25% / 30% cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon122 b
FocusNodeRing b
Burning Rage
Phoenix Gaze tăng thêm damage loại Impact b.svg Impact bằng 10% / 20% / 25% / 30% cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon09 b
FocusNodeRing b
Phoenix Flash
Giảm tầm xa của chiêu Phoenix Gaze xuống 10 / 15 / 17 / 18(?) mét, nhưng tốc độ di chuyển sẽ tăng khoảng 10% / 20% / 25% / ?% trong thời gian thi triển.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon07 b
FocusNodeRing b
Rising Ashes
Phoenix Gaze sẽ gây 1000 damage over 10 / 12 / ? / ? mét ngay sau khi kết thúc. 100% / 95% / ?% / ?% năng lượng sẽ mất khi người chơi ở trong khoảng cách ảnh hưởng của kỹ năng đó .
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon123 b
FocusNodeRing b
Chimera Breath
Phoenix Gaze tách thành 3 tia gây 15% / 20% / 25% / 35% damage của 1 tia ban đầu (1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,500 damage/giây).
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon105 b
FocusNodeRing b
Hades Touch
Những kẻ địch dính đòn sẽ bị 5% / 10% / 15% / 25% thiêu đốt ngay sau đó.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon102 b
FocusNodeRing b
Meteorite
Thiên thạch sẽ tấn công những kẻ địch xung quanh bị dính kỹ năng Phoenix Gaze, trong khoảng 2 / 2.5 / 3 / 5 mét.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon103 b
FocusNodeRing b
Dragon Fire
Một vệt lửa để lại phía sau khi di chuyển với Phoenix Gaze, gây thiêu đốt 4000 / 4400 / 5000 / 5600 damage/giây trong khoảng 6 giây.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusLensVazarin b

Được tôi luyện với khả năng kháng đòn và đọc nước đi của địch thủ để khống chế chúng. Họ đề cao cảnh giác mọi lúc, khả năng phòng thủ của họ luôn ở mức tuyệt đối.

Vazarin

The treeways of the Vazarin school.

Bảng kỹ năng này tập trung vào hồi máu, hồi sinh và tăng cường giáp bảo vệ.Edit

SealVazarinWave b
Mending Tides
Phóng thích 5 / 6 / 8 / 10 dòng năng lượng phục hồi trong 10 / 12 / 16 / 20 giây, mỗi dòng năng lượng tăng 250 máu cho đồng đội ở bán kính 10 mét.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Thời gian hồi chiêu cơ bản là 180 giây. Mỗi kỹ năng được chọn và dùng sẽ tăng thời gian hồi chiêu thêm 45 giây.
 • Có thể dùng cho Specters, Rescue, và cryopods ,excavators.
Community notes  

FocusIcon94 b
FocusNodeRing b
Mending Tides Mastery
Giảm thời gian hồi chiêu của Mending Tides đi 15 / 30 / 45 / 60 giây.
FocusLensFocus b120,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon03 b
FocusNodeHex b
Passive
New Moon
Mending Tides cho khả năng hồi sinh đồng đội ngay lập tức, 1 / 2 / 3 / 4 lần sử dụng cho đến hết nhiệm vụ.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Khi dùng Mending Tides , số lần hồi sinh đồng đội nhanh dựa theo số cấp của kỹ năng này.
 • Nếu sử dụng lại khi chưa hết lần hồi sinh thì sẽ được cộng dồn tối đa bằng số rank của người chơi.
 • Cho phép đồng đội sử dụng kỹ năng bị động này và dùng chung điểm cộng dồn trên
Community notes  

FocusIcon108 b
FocusNodeHex b
Passive
Disciplined Approach
Mending Tides tăng khoảng cách nhận được Affinity được chia đều giữa người chơi thêm 10 / 12 / 15 / 17 mét cho đến hết trận.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

FocusIcon11 b
FocusNodeHex b
Passive
Retaliation
Mending Tides trả lại 2.5% / 5% / 7.5% / 10% damage cho địch khi bị tấn công cho đến hết trận.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon115 b
FocusNodeRing b
Mending Shower
Tăng khoảng cách của Mending Tides lên 12 / 14 / 15 / 18 mét, nhưng giảm chất lượng hồi máu xuống 175 / 180 / 200 / 225 mỗi lần.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Không ảnh hưởng Strengthen Defenses hoặc Commanding Words.
Community notes  

FocusIcon117 b
FocusNodeRing b
Polluted Waters
Kỹ năng Mending Tides khi dùng sẽ hồi sinh người chơi khác ngay lập tức, nhưng có 95% / 75% / 50% / 25% cơ hội bị nhiễm trạng thái Viral và Magnetic trong 2 / 1.8 / 1.75 / 1.5 giây.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon111 b
FocusNodeRing b
Protection Ward
Mending Tides sau khi dùng sẽ tạo 1 lớp khiên bảo vệ trong5 / 7 / 8 / 10 giây.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Độ rộng vòng bảo vệ bằng 3 mét.
 • Giống như kỹ năng Turbulence của Zephyr, phá hủy đạn khi chúng vào trong vòn bảo vệ. Sẽ không thể bảo vệ trước các đòn cận chiến, sát thương do đánh lan hoặc các vật tác động tự nhiên(Laze trong Void).
Community notes  

FocusIcon11 b
FocusNodeRing b
Commanding Words
Mending Tides tạo 1 vòng hào quang trong 5 / 8 / 10 / 12 giây khiến kẻ địch bị choáng khi đi qua.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

 • Kỹ năng có bán kính 6 mét.
Community notes  

FocusIcon118 b
FocusNodeRing b
Strengthen Defenses
Mending Tides sẽ hồi lại 100 / 150 / 200 / 250 shields.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

 • Shields hồi lại cùng với health
 • Sẽ nhận được thêm Shield ngay cả khi đã đầy (OverShield).
 • Có thể hồi shield cho Specters và đồ vật nhiệm vụ, nhưng không thể đạt Overshield
 • Kubrows sẽ nhận thêm shield dựa vào mod Link Shields của người chơi.
Community notes  

FocusIcon112 b
FocusNodeRing b
Guardian Presence
Mending Tides tạo tấm khiên hậu thuẫn cho đồng đội trong khoảng 5 / 7 / 8 / 10 giây.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

FocusLensNaramon b

Trường phái này dựa vào khả năng nhận biết địch thù, và chiến thuật của Naramon là dựa vào tối ưu hóa sát thương của một chiến binh bằng mọi cách.

Naramon

The treeways of the Naramon school.

Bảng kỹ năng này tập trung vào khả năng giải quyết số đông địch thủ, Finishers,sát thương chí mạng.Edit

SealNaramonTree b
Mind Spike
Phóng thích 5 / 6 / 8 / 10 lần sức mạnh tâm linh trong khoảng 10 / 12 / 16 / 20 giây và gây nên hiệu ứng Confusion(Hỗn Loạn) với những kẻ địch trong khoảng20 mét, góc 20 độ trước mặt.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Hồi chiêu cơ bản là 180 giây. Mỗi kỹ năng của bảng này được thêm vào sẽ tăng thời gian hồi chiêu thêm 45 giây.
 • Những kẻ địch ở trong lồng của Nullifier không bị ảnh hưởng, tuy nhiên khi bị dính sẽ không mất đi khi địch di chuyển vào trong lồng. Kẻ địch sẽ hung hãn tấn công nhiều hơn
Community notes  

FocusIcon85 b
FocusNodeRing b
Mind Spike Mastery
Giảm thời gian hồi chiêu của Mind Spike đi 15 / 30 / 45 / 60 giây.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon41 b
FocusNodeRing b
Mind Blast
Giảm khoảng cách của chiêu Mind Spike xuống 10 / 15 / 17 / 18 mét, nhưng góc lan tỏa sẽ to hơn tới 25 / 30 / 35 / 45 độ.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon51 b
FocusNodeRing b
Traumatic Redirection
Mind Spike sẽ tạo 3 lần tích điểm Trauma. Vũ khí cận chiến sẽ tiêu thụ Trauma để gây chí mạng. Ngưới chơi sẽ mất 30 / 25 / 20 / 15 mỗi giây khi còn điểm Trauma.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

 • Khi lộn nhào hoặc dùng Finisher attack sẽ bỏ qua sát thương ngay lúc đó.
 • Kỹ năng này có thể đi kèm với 1 số Arcane Enhancements, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng tới mod Rage.
Community notes  

FocusIcon40 b
FocusNodeRing b
Tactical Strike
Mind Spike cho đồng đội thêm 10% / 15% / 20% / 25% chí mạng với vũ khí cận chiến trong 20 giây.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon45 b
FocusNodeRing b
Reveal Weakness
Mind Spike khiến cho địch thủ nhận damage Finishers, và tăng Finisher damage lên thêm 15% / 20% / 25% / 35%.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon48 b
FocusNodeRing b
Sundering Blast
Mind Spike có 25% / 30% / 50% / 75% cơ hội làm kẻ địch mất vũ khí.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon43 b
FocusNodeRing b
Cloaking Aura
Mind Spike khiến cho đồng đội tàng hình trong 5 / 6 / 8 / 10 giây.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

FocusIcon56 b
FocusNodeHex b
Passive
Strategic Execution
Mind Spike làm tăng 10% / 15% / 20% / 25% affinity thêm từ việc giết địch bằng cận chiến cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Chỉ có tác dụng khi giết bằng cận chiến, bao gồm cả điểm Focus
Community notes  

FocusIcon54 b
FocusNodeHex b
Passive
Deadly Intent
Mind Spike tăng 15% / 20% / 25% / 30% tỉ lệ chí mạng cho bản thân cho đến hết trận.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

 • Ảnh hưởng đến những kỹ năng Warframe mà tương thích với tỉ lệ chí mạng như Exalted Blade, Hysteria, và Primal Fury.
 • Tỉ lệ chí mạng = Chí mạng cận chiến × (1 + Mod có chí mạng) × (1 + Deadly Intent)
Community notes  

FocusIcon49 b
FocusNodeHex b
Passive
Shadow Step
Mind Spike cho phép tàng hinh trong 5 / 6 / 8 / 10 giây khi gây ra sát thương chí mạng bằng cận chiến cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Tàng hình của Shadow Step trùng với các kỹ năng tàng hình và hỗ trợ tàng hình khác. Shadow Step sẽ song hành nếu có một kỹ năng y hệt và không bị mất đi khi các kỹ năng tàng hình trước hết hạn hoặc tắt đi
 • Shadow Step không bị mất khi vào lồng của Nullifier, bao gồm cả kỹ năng của Stalker.
 • Kiếm khí của Exalted Blade khi chí mạng cũng sẽ được tàng hình .
Community notes  

FocusLensUnairu b

Họ là người đi tiên phong và hứng chịu mọi sát thương về phía mình, mà không bao giờ chùn bước. Nếu phòng thủ của họ kiên cố hơn sức tấn công của địch, chiến thắng là điều hiển nhiên.

Focus Unairu

The treeways of the Unairu school.

Bảng kỹ năng này tập trung vào kỹ năng hóa đá địch thủ - Basilisk Flare, hoặc cận chiến và các kỹ năng tăng cường cũng như thuyên giảm giáp.Edit

SealUnairuMountain b
Basilisk Flare
Giải phóng môt nguồn năng lượng trong10 / 13 / 15 / 20 giây và hóa đá địch thủ 20 giây sau đó.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Thời gian hồi chiêu cơ bản là 180 giây. Mỗi kỹ năng được thêm vào sử dụng sẽ làm tăng thời gian hồi chiêu lên 45 giây.
Community notes  

FocusIcon95 b
FocusNodeRing b
Basilisk Flare Mastery
Giảm thời gian hồi chiêu của Basilisk Flare đi 15 / 30 / 45 / 60 giây.
FocusLensFocus b120,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon68 b
FocusNodeHex b
Passive
Stone Shape
Basilisk Flare tăng thêm 5% / 7% / 10% / 12% armor(giáp) cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon92 b
FocusNodeHex b
Passive
Medusa Skin
Basilisk Flare cho khả năng 20% / 25% / 35% / 50% hóa đá địch trong 10 giây khi tấn công bằng cận chiến, có tác dụng cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Kẻ địch sẽ bị đóng đá khi người chơi bị tấn công.
 • Crushing Force và Weight of Justice sẽ không được áp dụng cho kỹ năng Medusa Skin.
Community notes  

FocusIcon78 b
FocusNodeHex b
Passive
Mighty Blows
Taanc công bằng cận chiến giảm 5% / 10% / 12% / 15% giáp của địch trong 10 seconds.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon72 b
FocusNodeRing b
Scorched Earth
Basilisk Flare sẽ kết thúc bằng một đòn tấn công diện rộng4 / 6 / 8 / 10 mét xung quanh trong 15 giây, gây ra 1000 damage/giây với địch. Người chơi có 85% / 75% / 60% / 50% cơ hội bị dính Corrosive nếu ở trong khu vực bị ảnh hưởng.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

FocusIcon74 b
FocusNodeRing b
Lasting Judgement
Giảm tốc độ di chuyển của chiêu 30% / 25% / 20% /10% nhưng hóa đá địch nhanh hơn 20% / 25% / 30% / 35%.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon75 b
FocusNodeRing b
Crushing Force
Địch vẫn còn dính Basilisk Flare sẽ nhận thêm200 / 300 / 400 / 500 damage/giây.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon82 b
FocusNodeRing b
Weight of Justice
Địch bị hóa đá nhận thêm 2000 / 2500 / 3000 / 3500 damage/giây từ Basilisk Flare.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon71 b
FocusNodeRing b
Stone Armor
Đồng đội dính Basilisk Flare sẽ tăng 50% giáp trong 5 / 10 / 15 / 20 giây.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon80 b
FocusNodeRing b
Eroded Defenses
Địch bị hóa đá từ Basilisk Flare sẽ bị mất 10% / 20% / 30% / 50% Armor trong 15 giây.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

FocusLensZenurik b

Họ tin rằng chiến thắng hoàn hảo chính là chiến thắng trong đấu trường tâm lý. Họ khiến cho kẻ địch bị vắt kiệt sức trong chiến đấu; khiến cho mọi nỗ lực phản kháng bị dập tắt hoàn toàn.

Focus Zenurik

The treeways of the Zenurik school.

Bảng kỹ năng tập trung vào khả năng chống lại số lượng, hồi phục năng lượng và một số lợi ích khác.Edit

SealZenurikCrystal b
Void Pulse
Giải phóng 5 / 6 / 8 / 10 lần năng lực trong 10 / 12 / 16 / 20 giây gây ra hiệu ứng khống chế mọi hành động của địch trong 15 mét, góc 20 độ trước mặt trong 20 giây .
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Thời gian hồi chiêu ban đầu là 180 giây. Mỗi kỹ năng được chọn và dùng sẽ tăng thời gian hồi chiêu thêm 45 giây.
Community notes  

FocusIcon99 b
FocusNodeRing b
Void Pulse Mastery
Giảm thời gian hồi chiêu của Void Pulse đi 15 / 30 / 45 / 60 giây.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

FocusIcon27 b
FocusNodeRing b
Time Stream
Void Pulse có tỉ lệ 50% để tăng 20% tốc độ trong 5 / 8 / 10 / 12 giây nhưng giảm shield khoảng 75% / 65% / 50% / 39% với cá nhân.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

FocusIcon29 b
FocusNodeRing b
Temporal Storm
có tỉ lệ 50% để tăng 20% tốc độ trong 5 / 8 / 10 / 12 giây nhưng giảm shield khoảng 75% / 65% / 50% / 39% với đồng đội.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon26 b
FocusNodeHex b
Passive
Energy Overflow
Void Pulse hồi phục 1 / 2 / 3 / 4 energy/giây trong cho đến hết trận.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Hồi Energytừ kỹ năng này giống skill Energy Siphon.
 • Kỹ năng sẽ bị tắt đi khi địch có Aura giảm energy.
Community notes  

FocusIcon25 b
FocusNodeHex b
Passive
Systemic Override
Void Pulse giảm energy từ các kỹ năng Warframe đi 20% trong khoảng 15 / 20 / 25 / 30 giây.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

 • Systemic Override có thời hạn, và chỉ có thể kích hoạt sau mỗi lần dùng Void Purse.
 • Số điểm thông thạo sẽ cộng dồn với Power Efficiency Mods, tuy nhiên giới hạn vẫn là 75% Efficiency
Community notes  

FocusIcon23 b
FocusNodeHex b
Passive
Energy Spike
Void Pulse khiến cho những quả cầu đựng Energy xung quanh3 / 4 / 6 / 8 mét trong nhiệm vụ.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

Community notes  

FocusIcon24 b
FocusNodeRing b
Energy Surge
Void Pulse sẽ tạo ra 1 vùng bảo vệ mất đi 2 energy mỗi giây , đồng đội trong vùng ảnh hưởng trong 5 / 7 / 10 / 12 giây.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

 • Energy Surge tạo ra 1 vùng 5 mét ngay khi kết thúc chiêu.
  • Người chơi vẫn được hưởng lợi khi đang dùng skill.
  • Hồi Energy giống kỹ năng Energy Siphon và tương đồng về điểm mạnh và điểm yếu
Community notes  

FocusIcon32 b
FocusNodeRing b
Rift Sight
Void Pulse ban cho khả năng nhìn xuyên tường và xuất hiện trên radar trong 5 / 8 / 10 / 12 giây.
FocusLensFocus b50,000 to unlock

FocusLensFocus b150,000 / 225,000 / 300,000
FocusPool 1 / 3 / 5 / 7

 • Nhìn xuyên tường chỉ có thể thấy địch đã bị dính kỹ năng Void pulse Rift Sight's effects only apply to enemies directly affected by Void Pulse, với giới hạn nhìn xuyên là 15 mét.
  • Void Pulse sẽ không làm tăng thêm hay cộng dồn thời gian của chiêu xuyên tường.
Community notes  

FocusIcon28 b
FocusNodeRing b
Umbra Lance
Void Pulse tạo một vùng hào quang 6 mét xung quanh bản thân trong 20 giây và gây ra 4000 / 5000 / 6000 / 7000 damage/giây.
FocusLensFocus b80,000 to unlock

FocusLensFocus b225,000 / 337,500 / 450,000
FocusPool 1 / 4 / 7 / 10

FocusIcon20 b
FocusNodeRing b
Magnetic Aftershock
Void Pulse tạo ra một vòng hút đạn trong 5 / 8 / 10 / 12 giây gây ra thêm 2x lần damage.
FocusLensFocus b25,000 to unlock

FocusLensFocus b75,000 / 112,500 / 150,000
FocusPool 1 / 2 / 3 / 4

Community notes