FANDOM


Flesh là 1 trong 4 loại cơ bản của Corpus, bao gồm những kẻ địch dạng người

Đây cũng là loại chỉ số cơ bản của Desert SkatesFeral Kubrows và Drahks 

Đặc điểm

  • Điểm Yếu :
  • Kháng :
    • Impact(Nghiền) -25%
    • Gas(Khí độc) -25%

Những mục tiêu thuộc loại này

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.