Flash AccelerantWarframe Augment Mod dành cho Ember cho phép Accelerant tăng tốc độ cast kĩ năng và cung cấp thêm sát thương Heat b.png Heat cho tất cả đồng minh trong khu vực.

Chỉ số

Rank Casting speed Fire damage Cost Conclave
0 +12.5% +12.5% 6 C5
1 +25% +25% 7 C5
2 +37.5% +37.5% 8 C8
3 +50% +50% 9 C10

Ghi chú

  • Cộng thêm sát thương Heat b.png Heat ảnh hưởng bởi Power Strength. Tuy nhiên tốc độ cast kĩ năng thì không.

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt rank General của Steel Meridian, hoặc Exalted của Red Veil, với giá ReputationLargeBlack.png‍25,000.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.