FANDOM


Flash AccelerantWarframe Augment Mod dành cho Ember cho phép Accelerant tăng tốc độ cast kĩ năng và cung cấp thêm sát thương Heat b Heat cho tất cả đồng minh trong khu vực.

Chỉ số

Rank Casting speed Fire damage Cost Conclave
0 +12.5% +12.5% 6 C5
1 +25% +25% 7 C5
2 +37.5% +37.5% 8 C8
3 +50% +50% 9 C10

Ghi chú

  • Cộng thêm sát thương Heat b Heat ảnh hưởng bởi Power Strength. Tuy nhiên tốc độ cast kĩ năng thì không.

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt rank General của Steel Meridian, hoặc Exalted của Red Veil, với giá ReputationLargeBlack‍25,000.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.