FANDOM


Flameblade khá giống Butcher về khoản chiến đấu và ngoại hình, chỉ khác về vũ khí. Chúng có khả năng dịch chuyển một đoạn ngắn, và Twin Basolk của chúng gây sát thương Heat b Heat .

Chiến thuật

  • Flameblade tấn công giống Butcher, nên chúng có thể bị tiêu diệt dễ dàng.
    • Tốt nhất nên giữ khoảng cách với chúng, vì Flameblade tấn công mạnh hơn Butcher.
  • Khả năng dịch chuyển của Flameblade khá giống Teleport của Ash. Khi anh xuất hiện gần mục tiêu, anh để lại khói điện, và Flameblade cũng thế. Điều này khá dễ gây loạn mắt.
  • Flameblade gây đe dọa không nhỏ. Một phát chém có thẻ gây sát thương cháy, và khả năng né đòn của bạn là khá nhỏ vì chúng dịch chuyển và chém rất nhanh.

Thông tin thêm

  • Trước Update 12.0, Flamebladeto hơn Butcher 50%, sở dĩ chúng có Shield to hơn và gây nhiều sát thương hơn như trước Update 11.0.
  • Trước Update 18.5, Flameblade cầm một loại Prova đặc biệt tên là Fire Baton.

Chủng lính

Kuva Flameblade Thông tin chung Thông tin thêm
FortressBlowtorchSawman
Tileset Kuva Fortress Codex Scan 10
Vũ khí Twin Basolk Những đồ khác None
Thông số Mod Same as regular version
Cloned Flesh 50
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 5
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 100

Nightwatch Flameblade Thông tin chung Thông tin thêm
NightwatchFlameblade
Tileset Tactical Alert Codex Scan 10
Vũ khí Twin Basolk Những đồ khác None
Thông số Mod None
Cloned Flesh 50
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 5
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 100

Ảnh

  • Flameblade codex prior to Update 18.5
  • Flameblade đã được lên đời với vũ khí mới
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.