FANDOMFirestorm tăng bán kính area-of-effect của Ignis, Ogris, Penta, Torid, Opticor, và Tonkor.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +6% 6 C5
1 +12% 7 C5
2 +18% 8 C8
3 +24% 9 C10

Cách kiếm

Ngoại trừ rơi ra từ kẻ địch, mod này còn là phần thưởng từ Referral Program khi đạt 15 Recruit, hoặc có thể là phần thưởng từ cache của Hive Sabotage .

Ghi chú

  • Được thêm vào Update 10.0.
  • Mod này chỉ được sử dụng với các vũ khí sau;
  • Tăng 24% bán kính nổ thêm tới 91% diện tích vụ nổ (Thể tích hình cầu=4/3π×r³). 
  • Khi dùng với Ogris, Penta, hoặc Opticor, có thể được coi là sát thương nhân lên vì nó làm tăng diện tích vụ nổ. Sát thương mạnh hơn khi gần tâm chấn của vụ nổ, vụ nổ mở rộng phạm vi cũng làm tăng diện tích sát thương.

Khác

  • Update 10.5 sửa một sỗ lỗi trên mô tả của mod;
    • Ảnh mod có thêm 2 bậc rank và đã được gỡ bỏ một phần.
    • Mô tả trong game nói rằng nó hay ảnh hưởng lên Ignis và "Orgis" thay vì "Ogris".

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.