FANDOM


Fire Resistance là một aura làm giảm mức sát thương lửa, mod này chỉ từng được nhìn thấy trên PS4

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod
0 +0.3 2
1 +0.5 3
2 +0.8 4
3 +1.0 5
4 +1.3 6
5 +1.5 7

Cách lấy

  • Sau update10.6, mod này cùng với nhiều mod khác đều có thể lấy qua Transmutation. Điều này xảy ra vì một lỗi khi mà tất cả mod, kể cả những mod chưa được phát hành đều có trong Droptable của Transmutation. De đã sửa lại lỗi này ngay sau đó, và những người lấy được mod qua cách trên đều được giữ mod.
  • Đến updateUpdate 17.9.2, Fire Resistance đã được lấy hẳn khỏi kho đồ của người chơi. Tất cả đều được đền bù bằng Legendary Core.
    • Do đó hiện tại không còn cách nào để lấy được mod này nữa kể ca qua Trading.

Ngoài lề

  • Đây là một trong số nhiều mod không được phát hành không có Polarity.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.