FANDOM


Fire Fright là một Warframe Augment Mod dùng cho Ember, khi trang bị dùng kẻ địch bị tác động bởi vòng tròn lửa từ skill Fire Blast sẽ dính hiệu ứng hoảng loạn.

Thông số

Rank Khả năng gây hiệu ứng Hao tốn Conclave
0 40% 6 C5
1 60% 7 C5
2 80% 8 C8
3 100% 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể lấy được từ việc đạt đến rank General đối với hệ syndicate Steel Meridian, hoặc rank Exalted đối với hệ Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Chú thích

  • Fire Fright chỉ hoạt động với vòng tròn lửa nhỏ cháy bập bùng dưới mặt đất từ skill Fire Blast, chứ không phải bức tường lửa đang lan rộng ra.
  • Kẻ định bị dính hiệu ứng sẽ có hành động hoảng loạn trong 5 giây.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.