FANDOM


Ferrite Armor (Giáp sắt thép) giảm sát thương 1 số loại gây ra cho mục tiêu mặc nó. Có thể nhận ra bằng cách nhìn vào thanh hiển thị máu màu vàng của địch , tuy không cộng giáp vào máu nhưng mỗi phát bắn sẽ giảm sát thương tùy vào từng loại .

Loại giáp này sẽ thêm các chỉ số như điểm yếu và điểm mạnh chồng vào các loại khác

Đặc điểm

-Điểm yếu :

-Kháng :

Những mục tiêu thuộc loại này

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.