FANDOM


Fatal Teleport là một Warframe Augment Mod dành cho Ash Teleport ngay lập tức thực hiện melee finisher khi dịch chuyển về mục tiêu, với sát thương nhân cộng thêm. Nếu cú đòn kết liễu giết được kẻ địch, 50% lượng năng lượng dùng cho Teleport sẽ được hoàn trả lại.

Chỉ số

Rank Extra Damage Cost Conclave
0 125% 6 C5
1 150% 7 C5
2 175% 8 C8
3 200% 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có được bằng cách đạt cấp độ Maxim của Arbiters of Hexis, haowjc cấp độ Exalted của Red Veil, với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Ghi chú

Lỗi

  • Dịch chuyển khi đang trượt sẽ không kích hoạt được đòn kết liễu lên mục tiêu.
  • Một vài loại vũ khí cận chiến có thể thất bại trong việc kích hoạt đòn kết liễu lên kẻ địch. Hiện tại xảy ra với Nikana .

Media

SyndicateStandingWarframe Augments


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.