FANDOMEverlasting WardWarframe Augment Mod cho Chroma cho phép các đồng minh khi giữ lại hiệu ứng của Elemental Ward sau khi di chuyển ra khỏi phạm vi, tồn tại theo tỷ lệ phần trăm thời gian còn lại của Elemental Ward.

Chỉ số

Rank Duration Cost Conclave
0 50% 6 C5
1 65% 7 C5
2 80% 8 C8
3 100% 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có thể có được bằng cách đạt cấp độ Genius của Cephalon Suda, hoặc cấp độ Partner của The Perrin Sequence, với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Lỗi

  • Sử dụng augment này với Ward Heat b Heat có thể khiến sức chứa lượng máu tối đa từ Ward không được áp dụng đúng cách lên đồng đội.
    • Ví dụ, một Warframe với máu cơ bản là 100 (như vậy sẽ là 300 như max rank) nhận được thêm 200 máu từ max rank Elemental Ward, tăng máu lên 500. Sau khi trở về phạm vi của Ward, sức chứa tối đa của máu được cộng thêm, nhưng lượng máu đi kèm với họ không được bao gồm ở trong đó, kết quả là 300/500 máu, trái ngược với 500/500.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.