FANDOM


Eternal War là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Warcry của Valkyr; làm kéo dài thời gian của kĩ năng Warcry mỗi khi giết kẻ địch bằng cận chiến.

Thông số

Cấp độ Thời lượng thêm Cost Conclave
0 1.25 6 C5
1 1.5 7 C5
2 1.75 8 C8
3 2 9 C10


Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Partner của The Perrin Sequence, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Thời gian được cộng cho mỗi lần giết ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Thời gian sẽ được cộng dồn và làm tăng thời gian của Warcry lên tối đa tương ứng với Power Duration của bạn .
  • Thời gian cộng thêm tác cũng được gây ra bởi tất cả đồng minh ảnh hưởng bởi Warcry. Và tất nhiên thời gian chỉ tăng lên chỉ mục tiêu bị giết cận chiến
  • Thời gian không thể kéo dài hơn gấp đôi mức tối đa. Ví dụ, thời gian của Warcry là 32s thì thời gian sau khi được cộng thêm không thể vượt quá 64s.

Mẹo nhỏ

  • Chỉ với một lần sử dụng Warcry cho đồng minh khi bắt đầu một nhiệm vụ và sau đó dựa vào Eternal War làm tăng thời gian của Warcry. Điều này làm cho Valkyr tiết kiệm năng lượng mà đồng minh vẫn được hưởng lợi từ Warcry, rất có lợi trong các nhiệm vụ như Survival, Defense, and Interception. Cẩn thận với các Nullifier Crewmen và những nơi dễ rơi ra khỏi bản đồ để tránh kết thúc Warcry quá sớm.

Bugs

  • Hiệu ứng của Warcry có thể bị kết thúc ngay cả khi thời gian của Warcry chưa kết thúc. Điều này làm cho người chơi phải ngưng giết cận chết để sử dụng lại kĩ năng.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.