FANDOM


n (1 phiên bản)
 
Dòng 1: Dòng 1:
{{tocright}}
+
{{tocright}}'''Trang thiết bị''' bao gồm một loạt vật phẩm có thể sử dụng để hỗ trợ người chơi trong việc nâng cấp vũ khí, ứng dụng nhanh và/hoặc truy cập vào những địa điểm bí mật nếu không có thể đạt được thông qua các Hệ thống Nhật Trình - [[Planets|Solar Rail System]].
'''Trang thiết bị''' bao gồm một loạt mặt hàng có thể sử dụng để hỗ trợ người chơi trong việc nâng cấp vũ khí, sống sót trong cuộc chiến và truy cập vào những địa điểm bí mật nếu không có thể đạt được thông qua các [[Planets|Solar System]].
 
   
 
Hầu hết đều có thể mua tại mục Equipment ở [[Market]], hoặc có được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hoặc thông qua hệ thống [[Login Rewards]]. Một số có thể sử dụng được nhiều lần, trong khi những đồ như gear thì chỉ sử dụng được một lần duy nhất.
 
Hầu hết đều có thể mua tại mục Equipment ở [[Market]], hoặc có được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hoặc thông qua hệ thống [[Login Rewards]]. Một số có thể sử dụng được nhiều lần, trong khi những đồ như gear thì chỉ sử dụng được một lần duy nhất.
   
{{Icon|Item|Blueprints|text}}: Dùng để [[Foundry|chế tạo]] trang bị.<br />
+
{{Icon|Item|Blueprints|text}}
{{Icon|Item|Platinum|text}}: Mua.<br />
+
: Dùng để [[Foundry|chế tạo]] trang bị.<br />
{{Icon|Item|Credits|text}}: Nhận được từ phần thưởng hoặc lượm trong nhiệm vụ.<br />
+
  +
{{Icon|Item|Platinum|text}}
  +
: Mua.<br />
  +
  +
{{Icon|Item|Credits|text}}
  +
: Nhận được từ phần thưởng hoặc lượm trong nhiệm vụ.<br />
  +
 
{{clr}}
 
{{clr}}
 
==Superchargers==
 
==Superchargers==
Dòng 18: Dòng 18:
 
|-
 
|-
 
|[[File:Orokin_Reactor.png|x80px|link=Orokin Reactor]]<br />[[Orokin Reactor]]
 
|[[File:Orokin_Reactor.png|x80px|link=Orokin Reactor]]<br />[[Orokin Reactor]]
|Tăng gấp đôi [[Mods 2.0|Mod]] capacity của [[Warframe]] hoặc [[Companions]].
+
|Tăng gấp đôi [[Mods 2.0|Mod]] capacity của [[Warframe]] hoặc [[Companions]].
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Platinum}} 20
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Platinum}} 20
 
|{{Icon|Item|Blueprint}} [[Alert]]s<br />[[Login Rewards]]<br />[[Invasion]]
 
|{{Icon|Item|Blueprint}} [[Alert]]s<br />[[Login Rewards]]<br />[[Invasion]]
 
|Một lần
 
|Một lần
Dòng 25: Dòng 25:
 
|[[File:Orokin_Catalyst.png|x80px|link=Orokin Catalyst]]<br />[[Orokin Catalyst]]
 
|[[File:Orokin_Catalyst.png|x80px|link=Orokin Catalyst]]<br />[[Orokin Catalyst]]
 
|Tăng gấp đôi [[Mods 2.0|Mod]] capacity của [[Vũ Khí|vũ khí]].
 
|Tăng gấp đôi [[Mods 2.0|Mod]] capacity của [[Vũ Khí|vũ khí]].
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Platinum}} 20
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Platinum}} 20
 
|{{Icon|Item|Blueprint}} [[Alert]]s<br />[[Login Rewards]]<br />[[Invasion]]
 
|{{Icon|Item|Blueprint}} [[Alert]]s<br />[[Login Rewards]]<br />[[Invasion]]
 
|Một lần
 
|Một lần
Dòng 31: Dòng 31:
 
|[[File:Forma.png|x80px|link=Forma]]<br />[[Forma]]
 
|[[File:Forma.png|x80px|link=Forma]]<br />[[Forma]]
 
|Thay đổi [[Polarity|Polarizes]] của [[Warframe]], [[Vũ Khí|vũ khí]] và [[Companions]]. Thêm vào, thay đổi và xóa [[Polarity|Polarities]] để giảm số capacity cần thiết để sử dụng [[Mods 2.0|Mod]].
 
|Thay đổi [[Polarity|Polarizes]] của [[Warframe]], [[Vũ Khí|vũ khí]] và [[Companions]]. Thêm vào, thay đổi và xóa [[Polarity|Polarities]] để giảm số capacity cần thiết để sử dụng [[Mods 2.0|Mod]].
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Platinum}} 20
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Platinum}} 20
 
|{{Icon|Item|Blueprint}} [[Alert]]s<br />[[Login Rewards]]<br />[[Orokin Void]]<br />[[Orokin Derelict]]
 
|{{Icon|Item|Blueprint}} [[Alert]]s<br />[[Login Rewards]]<br />[[Orokin Void]]<br />[[Orokin Derelict]]
 
|Một lần
 
|Một lần
 
|-
 
|-
 
|[[File:CosmeticEnhancer.png|x80px|link=Arcane Enhancement]]<br />[[Arcane Enhancement]]
 
|[[File:CosmeticEnhancer.png|x80px|link=Arcane Enhancement]]<br />[[Arcane Enhancement]]
|Nâng cấp vật phẩm trang trí
+
|Nâng cấp Warframe, Zaw, Kitgun, Amp và Operator 
|Phần thưởng từ [[Trial]]
+
|Phần thưởng từ [[Trial]] , Eidolon Bounty, Chế Tác
|N/A
+
|Trading giữa người chơi
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Nhiều lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:ArcaneDistiller.png|x80px|link=Arcane Distiller]]<br />[[Arcane Distiller]]
 
|[[File:ArcaneDistiller.png|x80px|link=Arcane Distiller]]<br />[[Arcane Distiller]]
Dòng 45: Dòng 45:
 
|{{sc|50,000}} from [[Syndicates]]
 
|{{sc|50,000}} from [[Syndicates]]
 
|N/A
 
|N/A
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:UtilityModule.png|x80px|link=Exilus Adapter]]<br />[[Exilus Adapter]]
 
|[[File:UtilityModule.png|x80px|link=Exilus Adapter]]<br />[[Exilus Adapter]]
 
|Mở khóa ô [[:Category:Exilus Mods|Exilus Mod]] của [[Warframes]].
 
|Mở khóa ô [[:Category:Exilus Mods|Exilus Mod]] của [[Warframes]].
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Platinum}} 20
+
|[[Market]]
|{{Icon|Item|Blueprint}} {{sc|50,000}}<br />đổi từ [[Cephalon Simaris]] hoặc {{sc|75,000}} từ [[Conclave]]
+
  +
{{Icon|Item|Platinum}} 20
  +
|{{Icon|Item|Blueprint}}
  +
{{sc|50,000}}<br />đổi từ [[Cephalon Simaris]] hoặc
  +
{{sc|75,000}} từ [[Conclave]]
 
|Một lần
 
|Một lần
 
|}
 
|}
==Keys==
+
==Chìa khóa - Keys==
 
'''Keys''' là chìa khóa giúp cho ngời chơi mở hoặc đến một số vị trí không có trên bản đồ.
 
'''Keys''' là chìa khóa giúp cho ngời chơi mở hoặc đến một số vị trí không có trên bản đồ.
 
{| class="tennotable"
 
{| class="tennotable"
Dòng 65: Dòng 65:
 
|[[File:DEVoid_Key.png|x80px|link=Void Keys]]<br />[[Void Keys|Void Key]]
 
|[[File:DEVoid_Key.png|x80px|link=Void Keys]]<br />[[Void Keys|Void Key]]
 
|Mở khóa [[Orokin Void|Orokin Towers]].
 
|Mở khóa [[Orokin Void|Orokin Towers]].
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Void Keys}}x5<br />{{Icon|Item|Platinum}} 75
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Void Keys}}x5
  +
{{Icon|Item|Platinum}} 75
 
|[[Defense]]<br />[[Survival]]<br />[[Orokin Void]]<br />[[Orokin Derelict]]<br />[[Login Rewards]]
 
|[[Defense]]<br />[[Survival]]<br />[[Orokin Void]]<br />[[Orokin Derelict]]<br />[[Login Rewards]]
 
|Một lần
 
|Một lần
Dòng 71: Dòng 71:
 
|[[File:OrokinDerelictKey.png|x80px|link=Orokin Derelict]]<br />[[Orokin Derelict|Derelict Key]]
 
|[[File:OrokinDerelictKey.png|x80px|link=Orokin Derelict]]<br />[[Orokin Derelict|Derelict Key]]
 
|Mở khóa [[Orokin Derelict]].
 
|Mở khóa [[Orokin Derelict]].
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprints}}{{Icon|Item|Credits}}1,500
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Blueprints}}
  +
{{Icon|Item|Credits}}1,500
 
|N/A
 
|N/A
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:DEClan_Key.png|x80px|link=Clan Key]]<br />[[Clan Key]]
 
|[[File:DEClan_Key.png|x80px|link=Clan Key]]<br />[[Clan Key]]
Dòng 85: Dòng 85:
 
|Hoàn thành nhiệm vụ [[Patient Zero]]
 
|Hoàn thành nhiệm vụ [[Patient Zero]]
 
|N/A
 
|N/A
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:Trial of Retribution key.png|120px|link=The Law of Retribution]]<br />[[The Law of Retribution]] Key
 
|[[File:Trial of Retribution key.png|120px|link=The Law of Retribution]]<br />[[The Law of Retribution]] Key
 
|Mở khóa [[The Law of Retribution]].
 
|Mở khóa [[The Law of Retribution]].
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprints}}{{Icon|Item|Credits}}100,000
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Blueprints}}
  +
{{Icon|Item|Credits}}100,000
 
|N/A
 
|N/A
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:Jordas Verdict key.png|120px|link=The Jordas Verdict]]<br />[[The Jordas Verdict]] Key
 
|[[File:Jordas Verdict key.png|120px|link=The Jordas Verdict]]<br />[[The Jordas Verdict]] Key
 
|Mở khóa [[The Jordas Verdict]].
 
|Mở khóa [[The Jordas Verdict]].
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprints}}{{Icon|Item|Credits}}100,000
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Blueprints}}
  +
{{Icon|Item|Credits}}100,000
 
|N/A
 
|N/A
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|}
 
|}
   
 
==Gears==
 
==Gears==
'''Gears''' là những vật phẩm hỗ trợ có thể đem theo sau khi được lắp vào mục Gear ở Arsenal.
+
'''Gears''' là những vật phẩm hỗ trợ có thể đem theo sau khi được lắp vào mục Gear ở '''Khí Tài - Arsenal.'''
 
{| class="tennotable"
 
{| class="tennotable"
 
|-
 
|-
Dòng 112: Dòng 112:
 
|[[File:VaultKeyHobbled.png|x80px|link=Dragon Key]]<br />[[Dragon Key]]s
 
|[[File:VaultKeyHobbled.png|x80px|link=Dragon Key]]<br />[[Dragon Key]]s
 
|Mở khóa [[Orokin Vault]]s.
 
|Mở khóa [[Orokin Vault]]s.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprints}}{{Icon|Item|Credits}} 5,000
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Blueprints}}
  +
{{Icon|Item|Credits}} 5,000
 
|N/A
 
|N/A
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:DECodexScanner.png|x80px|link=Codex Scanner]]<br />[[Codex Scanner]]
 
|[[File:DECodexScanner.png|x80px|link=Codex Scanner]]<br />[[Codex Scanner]]
 
|Thêm thông tin vô [[Codex]].
 
|Thêm thông tin vô [[Codex]].
|[[Market]]<br />25 charges<br />{{Icon|Item|Credits}}500
+
|[[Market]]<br />25 charges
  +
{{Icon|Item|Credits}}500
 
|N/A
 
|N/A
 
|Một lần
 
|Một lần
Dòng 144: Dòng 144:
 
|Blueprintđược tặng miện phí cho ngời chơi sau[[Update 17#Update 17.5|Update 17.5]].
 
|Blueprintđược tặng miện phí cho ngời chơi sau[[Update 17#Update 17.5|Update 17.5]].
 
|N/A
 
|N/A
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:Cipher.png|x80px|link=Cipher]]<br />[[Cipher]]
 
|[[File:Cipher.png|x80px|link=Cipher]]<br />[[Cipher]]
 
|[[Hacking]] tự động.
 
|[[Hacking]] tự động.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprints}}{{Icon|Item|Credits}}5,000
+
|[[Market]]
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprints}}x10<br />{{Icon|Item|Credits}}250,000
+
|One Time<br />{{Icon|Item|Blueprint}} reusable
+
{{Icon|Item|Blueprints}}
  +
{{Icon|Item|Credits}}5,000
  +
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Blueprints}}x10
  +
{{Icon|Item|Credits}}250,000
  +
|One Time
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} reusable
 
|-
 
|-
 
|[[File:AntidoteNightRare.png|x80px|link=Antitoxin (Gear)]]<br />[[Antitoxin (Gear)|Antitoxin]]
 
|[[File:AntidoteNightRare.png|x80px|link=Antitoxin (Gear)]]<br />[[Antitoxin (Gear)|Antitoxin]]
 
|Phá hủy [[Toxin Injector]]s hiệu quả hơn.
 
|Phá hủy [[Toxin Injector]]s hiệu quả hơn.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprints}}{{Icon|Item|Credits}}varies
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Blueprints}}
  +
{{Icon|Item|Credits}}varies
 
|N/A
 
|N/A
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:AmmoTotemBundle.png|x80px|link=Team Bonus Consumables]]<br />[[Team Bonus Consumables]]
 
|[[File:AmmoTotemBundle.png|x80px|link=Team Bonus Consumables]]<br />[[Team Bonus Consumables]]
|Hồi phục máu, đạn dược, energyshield của nhóm.
+
|Hồi phục máu, đạn dược, năng lượngkhiên của nhóm.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprints}}{{Icon|Item|Credits}}500
+
|[[Market]]
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprints}}x10<br />{{Icon|Item|Credits}}250,000
+
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
{{Icon|Item|Blueprints}}
  +
{{Icon|Item|Credits}}500
  +
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Blueprints}}x10
  +
{{Icon|Item|Credits}}250,000
  +
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:AmmoTotemBundle.png|x80px|link=Team Bonus Consumables]]<br />Medium [[Team Bonus Consumables]]
 
|[[File:AmmoTotemBundle.png|x80px|link=Team Bonus Consumables]]<br />Medium [[Team Bonus Consumables]]
 
|Hồi phục máu, đạn dược, energy và shield của nhóm với số lượng trung bình.
 
|Hồi phục máu, đạn dược, energy và shield của nhóm với số lượng trung bình.
|[[Clan Dojo]]<br />{{Icon|Item|Blueprint}}[[Research]]
+
|[[Clan Dojo]]
|[[Clan Dojo]]<br />{{Icon|Item|Blueprint}}x10<br />[[Research]]
+
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
{{Icon|Item|Blueprint}}[[Research]]
  +
|[[Clan Dojo]]
  +
  +
{{Icon|Item|Blueprint}}x10<br />[[Research]]
  +
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:AmmoTotemBundle.png|x80px|link=Team Bonus Consumables]]<br />Large [[Team Bonus Consumables]]
 
|[[File:AmmoTotemBundle.png|x80px|link=Team Bonus Consumables]]<br />Large [[Team Bonus Consumables]]
 
|Hồi phục máu, đạn dược, energy và shield của nhóm với số lượng lớn.
 
|Hồi phục máu, đạn dược, energy và shield của nhóm với số lượng lớn.
|[[Syndicates]]<br />{{Icon|Item|Blueprint}}25,000 Standing Points
+
|[[Syndicates]]
  +
  +
{{Icon|Item|Blueprint}}25,000 Standing Points
 
|N/A
 
|N/A
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:Large_Health_Restore.png|x80px|link=Health Restore]]<br />[[Health Restore]]
 
|[[File:Large_Health_Restore.png|x80px|link=Health Restore]]<br />[[Health Restore]]
 
|Hồi phục hoàn toàn máu của người chơi.
 
|Hồi phục hoàn toàn máu của người chơi.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprints}}{{Icon|Item|Credits}}1.500
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Blueprints}}
  +
{{Icon|Item|Credits}}1.500
 
|[[Capture]]
 
|[[Capture]]
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:GenericComponentPlug.png|x80px|link=Remote Observer]]<br />[[Remote Observer]]
 
|[[File:GenericComponentPlug.png|x80px|link=Remote Observer]]<br />[[Remote Observer]]
 
|Camera nhỏ.
 
|Camera nhỏ.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Credits}}10
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Credits}}10
 
|N/A
 
|N/A
 
|Một lần
 
|Một lần
Dòng 190: Dòng 190:
 
|[[File:DEStarburst.png|x80px|link=Starburst]]<br />[[Starburst]]
 
|[[File:DEStarburst.png|x80px|link=Starburst]]<br />[[Starburst]]
 
|JBắn pháo bông cho vui.
 
|JBắn pháo bông cho vui.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Credits}}5,000
+
|[[Market]]
|[[Market]]<br />[[Grand Finale]]<br />{{Icon|Item|Platinum}}15
+
  +
{{Icon|Item|Credits}}5,000
  +
|[[Market]]<br />[[Grand Finale]]
  +
{{Icon|Item|Platinum}}15
 
|Một lần
 
|Một lần
 
|-
 
|-
Dòng 201: Dòng 201:
 
|}
 
|}
   
==Extractors==
+
==Máy Khai Thác - Extractors==
'''[[Extractor]]s''' trợ giúp nguười chơi tìm kiếm gnuyên liệu khi họ offline (sida lắm đừng dùng, dịch đọc cho biết thôi -)))
+
'''Máy khai thác [[Extractor]]s''' trợ giúp nguười chơi tìm kiếm nguyên liệu khi họ offline (sida lắm đừng dùng, dịch đọc cho biết thôi -)))
 
{| class="tennotable"
 
{| class="tennotable"
 
|-
 
|-
Dòng 212: Dòng 212:
 
|[[File:DETitan_Extractor.png|x80px|link=Titan Extractor]]<br />[[Titan Extractor]]
 
|[[File:DETitan_Extractor.png|x80px|link=Titan Extractor]]<br />[[Titan Extractor]]
 
|Thu thập [[Resources]] cho người lắp đặt.
 
|Thu thập [[Resources]] cho người lắp đặt.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprint}}{{Icon|Item|Credits}}50,000
+
|[[Market]]
|Có thời gian<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
  +
{{Icon|Item|Blueprint}}
  +
{{Icon|Item|Credits}}50,000
  +
|Có thời gian
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:DETitan_Extractor_Prime.png|x80px|link=Titan Extractor Prime]]<br />[[Titan Extractor]] Prime
 
|[[File:DETitan_Extractor_Prime.png|x80px|link=Titan Extractor Prime]]<br />[[Titan Extractor]] Prime
 
|Thu thập [[Resources]] cho người lắp đặt. Gấp đôi số lượng so với Titan Extractors.
 
|Thu thập [[Resources]] cho người lắp đặt. Gấp đôi số lượng so với Titan Extractors.
 
|[[Prime Access]]
 
|[[Prime Access]]
|Có thời gian<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Có thời gian
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:DEResourceDroneUc.png|x80px|link=Distilling Extractor]]<br />[[Distilling Extractor]]
 
|[[File:DEResourceDroneUc.png|x80px|link=Distilling Extractor]]<br />[[Distilling Extractor]]
 
|Thu thập [[Resources]] cho người lắp đặt với khả năng ra rare resources cao hơn.
 
|Thu thập [[Resources]] cho người lắp đặt với khả năng ra rare resources cao hơn.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Blueprint}}{{Icon|Item|Credits}}50,000
+
|[[Market]]
|Có thời gian<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
  +
{{Icon|Item|Blueprint}}
  +
{{Icon|Item|Credits}}50,000
  +
|Có thời gian
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:DEResourceDroneUcPrime.png|x80px|link=Titan Extractor Prime]]<br />[[Distilling Extractor]] Prime
 
|[[File:DEResourceDroneUcPrime.png|x80px|link=Titan Extractor Prime]]<br />[[Distilling Extractor]] Prime
 
|Thu thập [[Resources]] cho người lắp đặt. Gấp đôi số lượng so với Distilling Extractor.
 
|Thu thập [[Resources]] cho người lắp đặt. Gấp đôi số lượng so với Distilling Extractor.
 
|[[Prime Access]]
 
|[[Prime Access]]
|Có thời gian<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Có thời gian
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|}
 
|}
   
Dòng 244: Dòng 244:
 
|[[File:Credit_Booster.png|x80px|link=Credit Booster]]<br />[[Credit Booster]]
 
|[[File:Credit_Booster.png|x80px|link=Credit Booster]]<br />[[Credit Booster]]
 
|Gấp đôi số lượng [[Credits]] nhận từ cách lượm và phần thưởng nhiệm vụ.
 
|Gấp đôi số lượng [[Credits]] nhận từ cách lượm và phần thưởng nhiệm vụ.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Platinum}}40 / {{Icon|Item|Platinum}}80<br />3 ngày/7 ngày
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Platinum}}40 /
  +
{{Icon|Item|Platinum}}80<br />3 ngày/7 ngày
 
|[[Prime Access]] (90 ngày)
 
|[[Prime Access]] (90 ngày)
 
|Rare [[Storage Containers]]
 
|Rare [[Storage Containers]]
Dòng 251: Dòng 251:
 
|[[File:Affinity_Booster.png|x80px|link=Affinity Booster]]<br />[[Affinity Booster]]
 
|[[File:Affinity_Booster.png|x80px|link=Affinity Booster]]<br />[[Affinity Booster]]
 
|Gấp đôi số lượng [[Affinity]] nhận.
 
|Gấp đôi số lượng [[Affinity]] nhận.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Platinum}}40 / {{Icon|Item|Platinum}}80<br />3 ngày/7 ngày
+
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Platinum}}40 /
  +
{{Icon|Item|Platinum}}80<br />3 ngày/7 ngày
 
|[[Prime Access]] (90 ngày)
 
|[[Prime Access]] (90 ngày)
 
|Rare [[Storage Containers]]
 
|Rare [[Storage Containers]]
Dòng 258: Dòng 258:
 
|[[File:Resource_Booster.png|x80px|link=Resource Booster]]<br />[[Resource Booster]]
 
|[[File:Resource_Booster.png|x80px|link=Resource Booster]]<br />[[Resource Booster]]
 
|Gấp đôi số lượng [[Resources]] lượm được.
 
|Gấp đôi số lượng [[Resources]] lượm được.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Platinum}}40<br />(3 ngày)
+
|[[Market]]
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Platinum}}80<br />(7 ngày)
+
  +
{{Icon|Item|Platinum}}40<br />(3 ngày)
  +
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Platinum}}80<br />(7 ngày)
 
|[[Baro Ki'Teer]]
 
|[[Baro Ki'Teer]]
 
|Có thời gian
 
|Có thời gian
Dòng 265: Dòng 265:
 
|[[File:Resource_Drop_Chance_Booster.png|x80px|link=Resource Drop Chance Booster]]<br />[[Resource Drop Chance Booster]]
 
|[[File:Resource_Drop_Chance_Booster.png|x80px|link=Resource Drop Chance Booster]]<br />[[Resource Drop Chance Booster]]
 
|Gấp đôi số lượng [[Resources]] rớt.
 
|Gấp đôi số lượng [[Resources]] rớt.
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Platinum}}40<br />(3 ngày)
+
|[[Market]]
|[[Market]]<br />{{Icon|Item|Platinum}}80<br />(7 ngày)
+
  +
{{Icon|Item|Platinum}}40<br />(3 ngày)
  +
|[[Market]]
  +
  +
{{Icon|Item|Platinum}}80<br />(7 ngày)
 
|[[Baro Ki'Teer]]
 
|[[Baro Ki'Teer]]
 
|Có thời gian
 
|Có thời gian
Dòng 273: Dòng 273:
 
==Retired Equipment==
 
==Retired Equipment==
 
Các vật phẩm sau không còn được bày bán nữa, những ai còn trong túi đồ thì vẫn có thể sử dụng được hoặc để trưng.
 
Các vật phẩm sau không còn được bày bán nữa, những ai còn trong túi đồ thì vẫn có thể sử dụng được hoặc để trưng.
  +
 
{{CustomCollapsible|Retired Equipment|Retired}}
 
{{CustomCollapsible|Retired Equipment|Retired}}
 
{| class="tennotable"
 
{| class="tennotable"
Dòng 282: Dòng 283:
 
|[[File:GrineerKeyVayHek.png|x80px|link=Councilor Vay Hek]]<br />[[Councilor Vay Hek#Mission Access|Vay Hek Frequency Triangulator]]
 
|[[File:GrineerKeyVayHek.png|x80px|link=Councilor Vay Hek]]<br />[[Councilor Vay Hek#Mission Access|Vay Hek Frequency Triangulator]]
 
|Mở khóa nhiệm vụ [[Councilor Vay Hek]] [[Assassination]].
 
|Mở khóa nhiệm vụ [[Councilor Vay Hek]] [[Assassination]].
|Một lần<br />{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
+
|Một lần
  +
{{Icon|Item|Blueprint}} có thể tái sử dụng
 
|-
 
|-
 
|[[File:Small_Health_Restore.png|x80px|link=Small Health Restore]]<br />[[Small Health Restore]]
 
|[[File:Small_Health_Restore.png|x80px|link=Small Health Restore]]<br />[[Small Health Restore]]
Dòng 304: Dòng 305:
 
==Event Equipment==
 
==Event Equipment==
 
Những trang bị chỉ sử dụng được trong [[Events]]. Phần lớn nay không còn giá trị sử dụng.
 
Những trang bị chỉ sử dụng được trong [[Events]]. Phần lớn nay không còn giá trị sử dụng.
  +
 
{{CustomCollapsible|Event Equipment|Event}}
 
{{CustomCollapsible|Event Equipment|Event}}
 
{| class="tennotable"
 
{| class="tennotable"

Bản hiện tại lúc 09:28, ngày 15 tháng 1 năm 2019

Trang thiết bị bao gồm một loạt vật phẩm có thể sử dụng để hỗ trợ người chơi trong việc nâng cấp vũ khí, ứng dụng nhanh và/hoặc truy cập vào những địa điểm bí mật nếu không có thể đạt được thông qua các Hệ thống Nhật Trình - Solar Rail System.

Hầu hết đều có thể mua tại mục Equipment ở Market, hoặc có được bằng cách hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hoặc thông qua hệ thống Login Rewards. Một số có thể sử dụng được nhiều lần, trong khi những đồ như gear thì chỉ sử dụng được một lần duy nhất.

Blueprint2 Blueprints

Dùng để chế tạo trang bị.

Platinum64 Platinum

Mua.

Credits64 Credits

Nhận được từ phần thưởng hoặc lượm trong nhiệm vụ.

SuperchargersSửa đổi

Superchargers có thể hiểu là vật phẩm nâng cấp cho Warframe, Vũ khíCompanions.

Superchargers Miêu tả Cách kiếm 1 Cách kiếm 2 Số lần sử dụng
Orokin Reactor
Orokin Reactor
Tăng gấp đôi Mod capacity của Warframe hoặc Companions. Market

Platinum64 20

Blueprint2 Alerts
Login Rewards
Invasion
Một lần
Orokin Catalyst
Orokin Catalyst
Tăng gấp đôi Mod capacity của vũ khí. Market

Platinum64 20

Blueprint2 Alerts
Login Rewards
Invasion
Một lần
Forma
Forma
Thay đổi Polarizes của Warframe, vũ khíCompanions. Thêm vào, thay đổi và xóa Polarities để giảm số capacity cần thiết để sử dụng Mod. Market

Platinum64 20

Blueprint2 Alerts
Login Rewards
Orokin Void
Orokin Derelict
Một lần
CosmeticEnhancer
Arcane Enhancement
Nâng cấp Warframe, Zaw, Kitgun, Amp và Operator  Phần thưởng từ Trial , Eidolon Bounty, Chế Tác Trading giữa người chơi Nhiều lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

ArcaneDistiller
Arcane Distiller
Tháo gỡ nâng cấp của vật phẩm trang trí ReputationLargeBlack‍50,000 from Syndicates N/A Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

UtilityModule
Exilus Adapter
Mở khóa ô Exilus Mod của Warframes. Market

Platinum64 20

Blueprint2

ReputationLargeBlack‍50,000
đổi từ Cephalon Simaris hoặc ReputationLargeBlack‍75,000 từ Conclave

Một lần

Chìa khóa - KeysSửa đổi

Keys là chìa khóa giúp cho ngời chơi mở hoặc đến một số vị trí không có trên bản đồ.

Loại Keys Miêu tả Cách kiếm 1 Cách kiếm 2 Số lần sử dụng
DEVoid Key
Void Key
Mở khóa Orokin Towers. Market

DEVoid Keyx5 Platinum64 75

Defense
Survival
Orokin Void
Orokin Derelict
Login Rewards
Một lần
OrokinDerelictKey
Derelict Key
Mở khóa Orokin Derelict. Market

Blueprint2Credits641,500

N/A Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

DEClan Key
Clan Key
Mở khóa Clan Dojo. Blueprint2 Clan N/A Có thể tái sử dụng
CBaladvinfestedquest
Mutalist Alad V Assassinate Key
Mở khóa nhiệm vụ Mutalist Alad V Assassination. Hoàn thành nhiệm vụ Patient Zero N/A Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

Trial of Retribution key
The Law of Retribution Key
Mở khóa The Law of Retribution. Market

Blueprint2Credits64100,000

N/A Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

Jordas Verdict key
The Jordas Verdict Key
Mở khóa The Jordas Verdict. Market

Blueprint2Credits64100,000

N/A Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

GearsSửa đổi

Gears là những vật phẩm hỗ trợ có thể đem theo sau khi được lắp vào mục Gear ở Khí Tài - Arsenal.

Gears Miêu tả Cách kiếm 1 Cách kiếm 2 Số lần sử dụng
VaultKeyHobbled
Dragon Keys
Mở khóa Orokin Vaults. Market

Blueprint2Credits64 5,000

N/A Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

DECodexScanner
Codex Scanner
Thêm thông tin vô Codex. Market
25 charges

Credits64500

N/A Một lần
LibraryScanner
Synthesis Scanner
Thực hiện Synthesis Cephalon Simaris
25 charges
5000‍ Credits64
N/A Một lần/
Không giới hạn
HunterTrap
Kinetic Siphon Trap
Khóa mục tiêu Synthesis Cephalon Simaris
10 charges
5000‍ Credits64
N/A Một lần
SpecterPlatinum
Specter
Triệu hồi Specter. Blueprint2Rescue N/A Một lần
LisetAirSupport
Air Support Charges
Gọi Landing Craft. Blueprintđược tặng miện phí cho ngời chơi sauUpdate 17.5. N/A Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

Cipher
Cipher
Hacking tự động. Market

Blueprint2Credits645,000

Market

Blueprint2x10 Credits64250,000

One Time

Blueprint2 reusable

AntidoteNightRare
Antitoxin
Phá hủy Toxin Injectors hiệu quả hơn. Market

Blueprint2Credits64varies

N/A Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

AmmoTotemBundle
Team Bonus Consumables
Hồi phục máu, đạn dược, năng lượng và khiên của nhóm. Market

Blueprint2Credits64500

Market

Blueprint2x10 Credits64250,000

Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

AmmoTotemBundle
Medium Team Bonus Consumables
Hồi phục máu, đạn dược, energy và shield của nhóm với số lượng trung bình. Clan Dojo

Blueprint2Research

Clan Dojo

Blueprint2x10
Research

Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

AmmoTotemBundle
Large Team Bonus Consumables
Hồi phục máu, đạn dược, energy và shield của nhóm với số lượng lớn. Syndicates

Blueprint225,000 Standing Points

N/A Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

Large Health Restore
Health Restore
Hồi phục hoàn toàn máu của người chơi. Market

Blueprint2Credits641.500

Capture Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

GenericComponentPlug
Remote Observer
Camera nhỏ. Market

Credits6410

N/A Một lần
DEStarburst
Starburst
JBắn pháo bông cho vui. Market

Credits645,000

Market
Grand Finale

Platinum6415

Một lần
BallSpawnerInfestedBait
Pherliac Pod
Thu hút Infested Juggernaut Juggernaut Behemoth Một lần

Máy Khai Thác - ExtractorsSửa đổi

Máy khai thác Extractors trợ giúp nguười chơi tìm kiếm nguyên liệu khi họ offline (sida lắm đừng dùng, dịch đọc cho biết thôi -)))

Extractors Miêu tả Cách kiếm Số lần sử dụng
DETitan Extractor
Titan Extractor
Thu thập Resources cho người lắp đặt. Market

Blueprint2Credits6450,000

Có thời gian

Blueprint2 có thể tái sử dụng

DETitan Extractor Prime
Titan Extractor Prime
Thu thập Resources cho người lắp đặt. Gấp đôi số lượng so với Titan Extractors. Prime Access Có thời gian

Blueprint2 có thể tái sử dụng

DEResourceDroneUc
Distilling Extractor
Thu thập Resources cho người lắp đặt với khả năng ra rare resources cao hơn. Market

Blueprint2Credits6450,000

Có thời gian

Blueprint2 có thể tái sử dụng

DEResourceDroneUcPrime
Distilling Extractor Prime
Thu thập Resources cho người lắp đặt. Gấp đôi số lượng so với Distilling Extractor. Prime Access Có thời gian

Blueprint2 có thể tái sử dụng

BoostersSửa đổi

Boosters tăng gấp đôi số lượng nguyên liệu người chơi nhận được bao gồm cả Affinity.

Boosters Miêu tả Cách kiếm 1 Cách kiếm 2 Cách kiếm 3 Số lần sử dụng
Credit Booster
Credit Booster
Gấp đôi số lượng Credits nhận từ cách lượm và phần thưởng nhiệm vụ. Market

Platinum6440 / Platinum6480
3 ngày/7 ngày

Prime Access (90 ngày) Rare Storage Containers Có thời gian
Affinity Booster
Affinity Booster
Gấp đôi số lượng Affinity nhận. Market

Platinum6440 / Platinum6480
3 ngày/7 ngày

Prime Access (90 ngày) Rare Storage Containers Có thời gian
Resource Booster
Resource Booster
Gấp đôi số lượng Resources lượm được. Market

Platinum6440
(3 ngày)

Market

Platinum6480
(7 ngày)

Baro Ki'Teer Có thời gian
Resource Drop Chance Booster
Resource Drop Chance Booster
Gấp đôi số lượng Resources rớt. Market

Platinum6440
(3 ngày)

Market

Platinum6480
(7 ngày)

Baro Ki'Teer Có thời gian

Retired EquipmentSửa đổi

Các vật phẩm sau không còn được bày bán nữa, những ai còn trong túi đồ thì vẫn có thể sử dụng được hoặc để trưng.


Xem danh sách Retired Equipment
Gears Miêu tả Số lần sử dụng
GrineerKeyVayHek
Vay Hek Frequency Triangulator
Mở khóa nhiệm vụ Councilor Vay Hek Assassination. Một lần

Blueprint2 có thể tái sử dụng

Small Health Restore
Small Health Restore
Hồi phục 50 máu. Một lần
Team Heal
Team Heal
Hồi 100 máu cho cả đội. Một lần
Ammo Box
Ammo Boxes
Hồi phục đạn dược. Một lần
Ammo Box
Omni Ammo Box
Hồi phục tất cả các loại đạn dược. Một lần

Event EquipmentSửa đổi

Những trang bị chỉ sử dụng được trong Events. Phần lớn nay không còn giá trị sử dụng.


Xem danh sách Event Equipment
Gears Miêu tả Số lần sử dụng
CorpusVoidKey
Corpus Void Key
Mở khóa tàu Corpus tại Orokin Void trong Arid Fear Event. Không sử dụng được
Warframe Beta Corruptor
Corruptors
Phá hủy tàu Grineer trong Fomorian Event. Không sử dụng được
Ciperkey
Tethra (Shield) Ciper
DÙng để Hijack Formorian Core trong Tethra's Doom event. Không sử dụng được
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.