FANDOM


Equilibrium phục hồi thêm Energy khi nhặt Health Orbs, và thêm Health khi nhặt Energy Orbs. Orb được chuyển đổi được biểu hiện bằng biểu tượng AmmoMutation .

Chỉ số

Rank Efficiency Cost Conclave
0 10% 4 C5
1 20% 5 C5
2 30% 6 C6
3 40% 7 C6
4 50% 8 C7
5 60% 9 C7
6 70% 10 C8
7 80% 11 C8
8 90% 12 C9
9 100% 13 C9
10 110% 14 C10

Mod Vỡ

Bài viết chính: Damaged Mods
Rank Efficiency Cost Conclave
0 9% 4 C?
1 17% 5 C?
2 25% 6 C8
3 37% 7 C10

Ghi chú

  • Orb máu và năng lượng không thể nhặt được – và do đó cũng không thể chuyển đổi được – khi máu và năng lượng đến lượng tối đa tương ứng.
  • Lần chuyển đổi hồi phục cuối cùng sẽ được làm tròn xuống. Ví dụ với rank 10 Equilibrium, thu thập orb máu có giá trị 25 máu thì sẽ hồi 25 năng lượng, hơn là 27.5 năng lượng.Bản mẫu:Dẫn chứng
  • Máu chuyển đổi từ orb năng lượng sẽ không hồi cho Companions.
  • Arcane PulseArcane Energize sẽ không chia sẻ máu/năng lượng chuyển đổi từ orb năng lượng/máu.Bản mẫu:Dẫn chứng
  • Vào Hotfix 13.9.3.1, Equilibrium có thể có được qua Mod PacksTransmutation.
  • Equilibrium cộng dồn với nội tại của Equinox, chuyển đổi 10% Orb máu thành năng lượng và ngược lại, lên đến tổng 120% hiệu quả.

Gợi ý

  • Sử dụng Companion dễ bị nhận sát thương, như là Kubrows hoặc Djinn, sẽ nhặt Orb máu cho dù bản thân Warframe đang ở mức máu tối đa, cho phép chuyển đổi sang năng lượng một cách dễ dàng hơn.

Khác

  • Mod này là phần thưởng cho người chơi tồn tại ít nhất 10 phút trong Survival Weekend Event.
  • When originally released, Equilibrium rank tối đa cho +22 Health/Energy cho Orb tương cứng, không phụ thuộc vào số lượng năng lượng/máu nhặt. Sau đó thay đổi vào Hotfix 9.7.3.
  • Orb trong ảnh mod giới thiệu thiết kế của Orb máu và năng lượng trước Update 16.0, trông đơn giản hơn chứ ko như hiện nay.

Gallery

Media

Patch History

See also


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.