FANDOM


Energy Siphon là một Aura hồi Energy cho tất cả người chơi trong team.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +0.1 -2* C1
1 +0.2 -3* C1
2 +0.3 -4* C1
3 +0.4 -5* C1
4 +0.5 -6* C1
5 +0.6 -7* C1

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Lưu ý

  • Khi cả 4 người chơi đều gắn mod, cả team sẽ được hồi 2.4 Energy mỗi giây.
    • Có thể cộng dồn với Zenurik Energy Overflow, để đạt được mức hồi 6.4 energy một giây trong một team 4 người chơi.
  • Mod sẽ không hồi năng lượng cho tất cả các kỹ năng thuộc dạng channel như là Absorb hoặc Undertow, người chơi sẽ phải tắt các kỹ năng đó nếu muốn được hồi năng lượng tiếp.
  • Khi người chơi đứng yên trong vòng 90 giây sẽ không được nhận tác dụng của mod nữa.

Bộ sưu tập


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.